Languages

 • En
 • Hu
 • Ro

Search form

  Anunţ achiziţie publică – MANECHIN GERIATRIC, MANECHIN PENTRU PREDAREA PRIMULUI AJUTOR

 • Byenetix
  In
  Aug 07, 2013
  0 hozzászólás

  Obiectul achiziției: MANECHIN GERIATRIC, MANECHIN PENTRU PREDAREA PRIMULUI AJUTOR
  Achizitor:
  Caritas Alba Iulia – Îngrijire la Domiciliu
  Denumirea proiectului:
  : „Rețea de Incluziune Socială pe piața muncii”
  Finanțator:
  Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013
  Stare: ATRIBUIT
  Data postării anunțului: 08.08.2013

  Caritas Alba Iulia – Îngrijire la Domiciliu având sediul în Miercurea Ciuc, str. Szék, nr. 147 achiziționează în cadrul proiectului „Rețea de Incluziune Socială pe piața muncii” cofinanţat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013, conform prevederilor contractului de finantare POSDRU/96/6.2/S/63249 MANECHIN GERIATRIC, MANECHIN PENTRU PREDAREA PRIMULUI AJUTOR (Cod CPV: 35112100-3 - Manechine de antrenament pentru urgențe).
  Prețul estimat este de 9.800,00 lei fără TVA.
  Durata contractului va fi de: până la data de 31.08.2013
  Procedura pentru efectuarea achizitiei este achiziție directă.
  Criteriul aplicat pentru selectarea ofertei câștigătoare este: prețul cel mai scăzut
  Termenul de depunere a ofertelor este 14.08.2013 ora 10,00.

  Invitația de participare la procedură se găsește AICI

  Documentația pentru ofertanți se găsește AICI

  Formularele care trebuie să conțină oferta se găsesc AICI

  Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să vă adresați la Caritas Alba Iulia – Îngrijire la Domiciliu, str. Szék, nr. 147, Miercurea Ciuc, Tel.: 0722/676468, E-mail: pal.lukacs@caritas-ab.ro