Languages

 • En
 • Hu
 • Ro

Search form

  Anunţ de licitație – FURNIZARE DOTAREA NECESARĂ

 • Byenetix
  In
  Május 29, 2013
  0 hozzászólás

  PROCEDURA ANULATĂ!

  Obiectul şi locul de implementare a contractului: Furnizare dotarea necesară pentru proiectul MODERNIZARE ŞI EXTINDERE CLĂDIRE „KOLPING” ÎN VEDEREA ÎNFIINŢĂRII UNUI CENTRU SOCIAL REZIDENŢIAL" cod SMIS 20629, localitatea Odorheiu Secuiesc
  Beneficiar: Caritas Alba Iulia – Îngrijire la Domiciliu
  Programul Operațional Regional
  Autoritatea de Management:
  Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
  Organismul Intermediar:
  ADR Centru
  Data postării anunțului: 30.05.2013

  Tipul şi durata contractului: contract de furnizare, durata contractului până cel târziu la data de 28.02.2014.
  Valoarea estimată: 282.075,17 lei fără TVA
  Criteriu de atribuire: prețul cel mai scăzut
  Data şi ora limită de depunere a ofertei: 6 iunie 2013, ora 12.00
  Data şi ora deschiderii ofertelor: 6 iunie 2013, ora 14.00
  Adresa la care se transmit ofertele: Miercurea-Ciuc, Str. Szek nr.147, jud. Harghita
  Cursul de referinţă leu/euro aplicabil (dacă este cazul): 4,35 lei din data de 22.05.2013.

  PROCEDURA ANULATĂ!

  Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să vă adresați la Caritas Alba Iulia – Îngrijire la Domiciliu, dl. Péter György, Miercurea-Ciuc, Str. Szek nr.147, jud. Harghita, tel: 0040-266-315763, fax: 0040-266-313101.