Languages

 • En
 • Hu
 • Ro

Search form

  Anunț de licitație -LUCRARI DE CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII

 • Byenetix
  In
  Aug 26, 2013
  0 hozzászólás

  Obiectul şi locul de implementare a contractului: Lucrări de construcții și instalații în cadrul proiectului MODERNIZARE ŞI EXTINDERE CLĂDIRE „KOLPING” ÎN VEDEREA ÎNFIINŢĂRII UNUI CENTRU SOCIAL REZIDENŢIAL" cod SMIS 20629, localitatea Odorheiu Secuiesc
  Beneficiar: Caritas Alba Iulia – Îngrijire la Domiciliu
  Programul Operațional Regional
  Autoritatea de Management:
  Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
  Organismul Intermediar:
  ADR Centru
  STARE: ATRIBUIT
  Data postării anunțului:
  27.08.2013

   

  Tipul şi durata contractului: contract de lucrări, durata contractului până cel târziu la data de 28.02.2014.
  Valoarea estimată: 1.533.266,44 lei fără TVA din care cheltuieli de diverse și neprevăzute 88.709,26 lei
  Criteriu de atribuire: prețul cel mai scăzut
  Data şi ora limită de depunere a ofertei: 17 septembrie 2013, ora 12.00
  Data şi ora deschiderii ofertelor: 17 septembrie 2013, ora 14.00
  Adresa la care se transmit ofertele: Miercurea-Ciuc, Str. Szek nr.147, jud. Harghita
  Cursul de referinţă leu/euro aplicabil (dacă este cazul): 4,44 lei din data de 08.08.2013.

  Documentația se poate descărca de aici.

  Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să vă adresați la Caritas Alba Iulia – Îngrijire la Domiciliu, dl. Lukács Pál Miercurea-Ciuc, Str. Szek nr.147, jud. Harghita, tel: 0722 676 468  Tel.: 0040-266-315763, fax: 0040-266-313101.