Languages

  • En
  • Hu
  • Ro

Search form

    Anunţ de licitație – LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII

  • Byenetix
    In
    Május 29, 2013
    0 hozzászólás

    PROCEDURA ANULATĂ!

    Obiectul şi locul de implementare a contractului: Lucrări de construcții și instalații în cadrul proiectului MODERNIZARE ŞI EXTINDERE CLĂDIRE „KOLPING” ÎN VEDEREA ÎNFIINŢĂRII UNUI CENTRU SOCIAL REZIDENŢIAL" cod SMIS 20629, localitatea Odorheiu Secuiesc
    Beneficiar: Caritas Alba Iulia – Îngrijire la Domiciliu
    Programul Operațional Regional
    Autoritatea de Management:
    Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
    Organismul Intermediar:
    ADR Centru
    Data postării anunțului: 30.05.2013

    Tipul şi durata contractului: contract de lucrări, durata contractului până cel târziu la data de 28.02.2014.
    Valoarea estimată: 1.443.739,18 lei fără TVA
    Criteriu de atribuire: prețul cel mai scăzut
    Data şi ora limită de depunere a ofertei: 20 iunie 2013, ora 12.00
    Data şi ora deschiderii ofertelor: 20 iunie 2013, ora 14.00
    Adresa la care se transmit ofertele: Miercurea-Ciuc, Str. Szek nr.147, jud. Harghita
    Cursul de referinţă leu/euro aplicabil (dacă este cazul): 4,35 lei din data de 22.05.2013.

    Documentația se poate descărca de aici.
    ERATA >>>
    ERATA 2 >>>
    PROCEDURA ANULATĂ >>>

    Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să vă adresați la Caritas Alba Iulia – Îngrijire la Domiciliu, dl. Péter György, Miercurea-Ciuc, Str. Szek nr.147, jud. Harghita, tel: 0040-266-315763, fax: 0040-266-313101.