Languages

Search form

  Intézmények

 • Bypallr
  In
  Dec 15, 2015
  hozzászólás
  • Hargita Megyei Munkaerő Elhelyező Ügynökség;
  • Fehér, Harghita, Hunyad, Kovászna, Maros Megyei Szociális Kifizetési és Felügyelőségi Ügynökség;
  • Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség (Gyulafehérvár);
  • Főegyházmegyei Érseki Hivatal (Gyulafehérvár);
  • Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége;
  • Romániai Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete;
  • Bod Péter Megyei Könyvtár (Sepsiszentgyörgy);
  • Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár (Székelyudvarhely);
  • Kónya Ádám Művelődési Ház (Sepsiszentgyörgy);
  • Brassó, Fehér, Hargita, Hunyad, Kovászna, Maros Megyei Egészségbiztosító Pénztár;
  • Apáczai Csere János Pedagógusok Háza (Csíkszereda);
  • Europe Direct Információs Központ (Sepsiszentgyörgy);
  • Horea, Cloșca és Crișan Nemzeti Kollégium (Gyulafehérvár);
  • Alexandru Domsa Technikai Kollégium (Gyulafehérvár);
  • Szocális Igazgatóság (Petrozsény);
  • Hargita, Kovászna Megyei Közegészségügyi Igazgatóság;
  • Brassó Város Szociális Szolgáltatások Igazgatósága;
  • Fehér, Harghita, Kovászna, Maros Megyei Gyermekvédelmi és Szociális Igazgatóság;
  • Hargita, Hunyad Megyei Sport és Ifjúsági Igazgatóság;
  • Salamon Ernő Gimnázium (Gyergyószentmiklós);
  • Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium (Csíkszereda);
  • Fehér Megyei Csendőrség;
  • Kovászna Megyei Tanfelügyelőség;
  • Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet (Gyulafehérvár);
  • Kanton Schwyz (Svájc);
  • Domokos Kázmér Technológiai Líceum (Szováta);
  • "Gróf Majláth Gusztáv Károly" Római Katolikus Teológiai Líceum (Gyulafehérvár);
  • Mikes Kelemen Elméleti Líceum (Sepsiszentgyörgy);
  • Vidékfejlesztési Minisztérium (Magyarország);
  • Szociális, Családügyi, Idősek és Munkaügyi Minisztérium;
  • Emberi Erőforrások Minisztériuma (Magyarország);
  • Erdészeti Hivatal (Petrozsény);
  • Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Magyarország);
  • Központi Régió Humánerőforrás-Fejlesztési Operatív Programjának
   Regionális Közvetítő Szerve, OIR POSDRU (Gyulafehérvár);
  • Dr. Nyulas Ferenc Általános Iskola (Nyárádremete);
  • Petőfi Sándor Általános Iskola (Oroszhegy);
  • S. Illyés Lajos Általános Iskola (Szováta);
  • Szent István Általános Iskola (Székelyszentkirály);
  • Általános Iskola (Hilib, Sárfalva);
  • Márton Áron Általános Iskola (Csíkszentdomokos);
  • Néri Szent Fülöp Általános Iskola (Sepsiszentgyörgy);
  • Alsó-szakadáti általános iskola (Szováta);
  • Búzásbesenyői Általános Iskola;
  • Antos János Általános Iskola (Réty);
  • Bartha Károly Gimnázium (Nagyborosnyó);
  • Comenius Általános Iskola  (Bereck);
  • Kálnoky Ludmilla Általános Iskola (Sepsikőröspatak);
  • Kun Kocsárd Általános Iskola (Ozsdola);
  • Petőfi Sándor Gimnázium  (Kézdivásárhely);
  • Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium (Csíkszereda);
  • Bod Péter Tanítóképző (Kézdivásárhely);
  • Művészeti és Népiskola (Sepsiszentgyörgy);
  • Brassó megyei Sürgősségi Kórház;
  • Maros Megyei Kórház;
  • Pszichiátriai és Neurológiai Kórház (Brassó);
  • Csíkszeredai Sürgősségi Kórház;
  • Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház (Sepsiszentgyörgy);
  • "Regina Maria" Brassó Megyei Katonai Sürgősségi Kórház
  • Városi Kórház (Gyergyószentmiklós, Kézdivásárhely, Kovászna, Nagyenyed, Székelyudvarhely, Szászrégen);
  • Tomcsa Sándor Színház (Székelyudvarhely);
  • Cimborák Bábszínház (Sepsiszentgyörgy);
  • ID Sârbu Drámai Színház (Petrozsény);
  • Figura Stúdió Szinház ( Gyergyószentmiklós);
  • Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház (Marosvásárhely);
  • Petrozsényi Egyetem;
  • Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (Csíkszereda).