Languages

 • En
 • Hu
 • Ro

Search form

  Invitaţie de participare la procedura proprie de achiziţie - REABILITARE ŞI MODERNIZAREA CĂMINULUI DE BĂTRÂNI „SF. ELISABETA” ŞI ASIGURAREA DOTĂRILOR NECESARE

 • Byenetix
  In
  Nov 13, 2013
  0 hozzászólás

  Obiectul și locul de implementare a contractului: Reabilitare şi modernizarea Căminului de bătrâni „Sf. Elisabeta” şi asigurarea dotărilor necesare, Gheorgheni, B-dul. Lacu Roşu nr. 212, jud. Harghita
  Achizitor: Asociația Căminul de Bătrâni Sf. Elisabeta
  Stare: ATRIBUIT
  Data postării anunțului: 14.11.2013

  Tipul si durata contractului:
  I.
  Lucrări de reparaţii, 3 ani
  II.
  Achiziţie de dotări, 3 ani
  Valoarea estimată:
  1.780,987 mii lei fără TVA,
  care cuprinde cheltuieli pentru investiţia de bază+organizare de şantier (OS)+cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste pentru predare la beneficiar,
  38,060 mii lei fără TVA – cheltuieli diverse şi neprevăzute (CDN)
  Valoarea estimată a investiţiei: 1.819,047 mii lei fără TVA
  Criteriu de atribuire: Preţul cel mai scăzut
  Data și ora-limita de depunere a ofertei: 26.11.2013 ora: 12,00
  Data și ora deschiderii ofertelor: 26.11.2013 ora: 14,00
  Adresa la care se transmit ofertele:
  Gheorgheni, B-dul Lacu Roşu nr. 212, jud. Harghita

  Locul si modul de obţinere a documentaţiei de atribuire: ridicare personala sau prin email
  Adresa: Gheorgheni B-dul Lacu Roşu nr. 212, jud. Harghita
  E-mail: vencel.magyari@caritas-ab.ro Fax: 0266-364.126

  Fișa de date reabilitare se poate descărca de aici >>>

  Pentru informaţii suplimentare va puteţi adresa la adresa Gheorgheni, B-dul Lacu Roşu nr. 212, jud. Harghita, cod postal: 535500 sau prin e-mail la adresa de vencel.magyari@caritas-ab.ro (informaţii generale cu privire la achizitor)