Languages

Search form

  Konferencia a fejlődő gyermekért

 • 2018. Március 29.
  0 hozzászólás

  Szakmapolitikai konferencia a fejlődő gyermekért címmel szerveztek konferenciát március 23-án és 24-én Csíkszeredában és Csíkszentmártonban.

  Következtetések és eredmények:

  • Az előadások és a záró tanácskozás során az a közös álláspont körvonalazódott, hogy Romániában nagyon sok a tennivaló a kora gyermekkori fejlődés menetének biztonságossá tételében.
  • Nagyon sok a hiányosság az ezt az életszakaszt érintő egészségügyi, oktatási és szociális szolgáltatások terén mind törvényi, mind gyakorlati szinten.

   

  Mindannyian egyetértettünk, hogy:

  • Rá kell döbbenteni a közvéleményt a kora gyermekkor fontosságára, a benne rejlő egyedi korrekciós és fejlődési potenciálra.
  • Rá kell döbbenteni a szakembereket a kora gyermekkori intervenciós programok hatékonyságára a felnőttkori egészség és sikeresség megalapozásában.
  • Rá kell döbbenteni a helyi és országos döntéshozókat, tisztségviselőket, hogy a gyermekek egészséges fejlődésnek biztosítása, így a kora gyermekkori intervenció közügy.
  • Rá kell döbbenteni a román kormányt, hogy a kora gyermekkori intervenció állami feladat és a legerőteljesebb szociálpolitikai eszköz, amely gazdaságilag is többszörösen megtérül.
  • Fel kell térképezni a valós helyzetet a kora gyermekkori szolgáltatások és a gyermekek egészségügyi állapotát illetően.
  • Fel kell feljavítani a kora gyermekkorra vonatkozó szolgáltatások törvényi hátterét, és ki kell egészíteni a hiányos szolgáltatásokat.
  • Meg kell alkotni a korai fejlesztő szakmai képzés és felkészítés lehetőségét minden érintett szakmaterületen belül.
  • Meg kell alkotni a korai intervenciós programok törvényi hátterét vagy kiegészíteni, feljavítani a meglévőket:
           - korai megelőző és ismeretterjesztő, információs oktatóprogram szülőknek;
          - korai általános szűrőprogram magzat-, csecsemő- és kisgyermekkorban;
          - a korai fejlődést folyamatosan monitorizáló program – védőnőhálózat, családorvosok, gyermekorvosok, bölcsődék, óvodák hálózatszerű együttműködése;
          - korai fejlesztő hálózat – speciális nevelési igényű, fogyatékkal élő gyermekeknek;
          - korai oktatási hálózat – szociálisan hátrányosak felzárkóztatása, oktatás, fejlesztés;
          - korai speciális oktatási és inkluzív oktatási program.
   

  Mindezek érdekében:

  • Czeizel Barbara szakmai segítségét nyújtotta az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával;
  • Topolánszkyné Zsindely Katalin – Budapest és Toma Sergiu – Chisinau, szakmai tanácsadást vállalt;
  • Csép Éva Andrea felvállalta a törvényjavaslat előkészítését, ügyünk politikai képviseletét;
  • a résztvevő, felszólaló szakemberek (….), megyei intézményvezetők (dr. Konrád Judit, Elena Mandru, Görbe Péter, Elekes Zoltán) együttműködést vállaltak;
  • a résztvevő és felszólaló szülők együttműködést vállaltak;
  • Borboly Csaba és Kolozsvári Tibor a Hargita Megyei Tanács képviseletében támogatásukról biztosítottak.

   

  A konferencia elérte a célját. Megtettük az első lépést:

  - az összefogásban;
  - a közvélemény, a szakma és a politikum tájékoztatásában;
  - a probléma ismeretének elterjesztésében;
  - a következő lépések, tennivalók kijelölésében.

  A hatékony és körültekintő társadalmak úgy segítik a gyermekek minél egészségesebb fejlődését, a család jól-létét, hogy formális és informális támogatást nyújtanak a családoknak.

  Amikor a szülők tapasztalatlanok a gyermeknevelésben, az anyagi bizonytalanság, betegség stb. miatt túlterheltek, vagy sérült gyermeket nevelnek, a hatékony szülői felkészítés, folyamatos információ átadás és a korszerű, mindenki számára elérhető egészségügyi, oktatási és szociális támogató programok azok, amelyek közvetlenül – de a családok jól-létének biztosítása révén közvetetten is – segíteni tudják a gyermekek fejlődését – a saját képességeik legmagasabb szintjének elérésében – a minél sikeresebb felnőtté válásban.

  (Sógor Enikő)

  SZÓLJON HOZZÁ

  0 Hozzászólás