Languages

Search form

  Nappali központok oktatási és szociális problémákkal küzdő gyerekek számára

 • Bynorvégok
  In
  Jun 26, 2017
  hozzászólás

  2019. február 9-én Etéden Tud-Ász versenyt szerveztünk közel 150 gyerek részvételével. A rendezvényről bővebben:
  BEHARANGOZÓ
  BESZÁMOLÓ

  2017. október 17-én Székelyudvarhelyen szerveztünk Regionális Fórumot. A rendezvényről készült képeket itt lehet megtekinteni.


  A 2013-2018 közötti A roma és más veszélyeztetett közösségek társadalmi beilleszkedése és az életminőségek javítása elnevezésű projektet a Svájci HEKS/EPER, a Régeni FAER Alapítvány, a Kolozsvári Diakónia Keresztény Alapítvány, és partnerei a Fehér megyei Ortodox Keresztény Alapítvány, a Kovászna megyei Diakónia Keresztény Alapítvány és a Gyulafehérvári Caritas – Szociális Gondozás indították el.

  A projekt a Svájci Hozzájárulás keretében működő Svájci Alap társfinanszírozása révén jött létre az Európai Unió peremén lévő országok számára.

   A projekt teljes értéke:              

  7’010’448 CHF

  Önrész:                                         

  2’410’448 CHF

  Svájci Hozzájárulási Alap támogatása:          

  4’600’000 CHF

   

  A projekt elsődleges célja Maros, Kolozs, Bihar, Fehér, Kovászna, Szilágy és Hargita megyékben a roma és más veszélyeztetett kisebbségek életkörülményeinek javítása és társadalmi beillesztésének elősegítése.

  A projektcélkitűzések elérésének érdekében a következő tevékenységi területek kombinációját fogjuk alkalmazni:

  • Oktatás;
  • Egészségügyi és szociális segítségnyújtás;
  • Képzés, alkalmazás és a jövedelmek javítása;
  • Lakhatási körülmények javítása.

   

  Mivel több országos és helyi civil szervezettel, több mint 70 polgármesteri hivatallal és más – szociális területen tevékenykedő – intézménnyel vagyunk partnerségben, a projekt 4600 kedvezményezettet számol a hét megyében.

  A jövőben a FAER Alapítvány A roma és más veszélyeztetett közösségek társadalmi beilleszkedése és az életminőségek javítása c. projekt által folytatni fogja az összes tevékenységi területen megkezdett tevékenységeit.

  Részletek a programról:
  www.incluziune-sociala.faer.ro


   NAPPALI KÖZPONTOK OKTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS PROBLÉMÁKKAL KÜZDŐ GYEREKEK SZÁMÁRA 

   

  Hargita és Kovászna megyében a FAER Alapítvány a Gyulafehérvári Caritas – Szociális Gondozással együttműködve az "oktatás" területén szervez tevékenységeket. A programot kilenc településen szervezik meg, a kedvezményezettek száma körülbelül 220. A program működését feltételezi a helyi és megyei intézményekkel való sikeres együttműködés. A programok direkt költségeinek 25%-át a Helyi Önkormányzatok, 25%-át Hargita Megye Tanácsa állja. 

  Elsődleges cél: a gyermekek védelmének érdekében létrejött szolgáltatások biztosítása, az iskolakerülés és -elhagyás megelőzése a következő tevékenységek által: gondozói, oktatási, rekreációs-szocializációs, tanácsadási, iskolai és szakmai orientációs tevékenységek, a független élethez szükséges készségek fejlesztésének biztosítása gyerekek számára, emellett támogatási, oktatási, tanácsadási tevékenységek szülők, jogi képviselők, illetve olyan személyek számára, akik gyerekeket gondoznak.

  Hargita megyei települések: 

  • Székelykeresztúr régió:

  - Székelyszenterzsébet (Újszékely község)
  - Etéd
  - Siménfalva
  - Nagygalambfalva

  • Székelyudvarhely régió:

  - Felsősófalva (Parajd község)
  - Korond
  - Zetelaka
  - Székelyudvarhely

  Kovászna megyei település: 
  - Ozsdola

  A nappali központokban nyújtott szolgáltatások a szülők kötelezettségeit és fellelősségét, a tanügyi intézmények által nyújtott szolgáltatásokat és más szolgáltatók nevelési törekvéseket egészítik ki, a gyerekek egyéni szociális-családi igényeinek megfelelően. 

  A program egy 24 fős szakmai csapatból áll: szociálpedagógusokból, pszichológusokból, pszicho-pedagógusokból, szociális munkásokból, felzárkóztató és fejlesztő pedagógusokból.

  A központok tevékenységeinek operatív céljai: 

  1. A gyermekek szociális készségeinek és képességeinek fejlesztése;
  2. Az általános iskola elvégzéséhez szükséges készségek és képességek fejlesztése;
  3. Az alapkészségek fejlesztése, segítség a házi feladatokban, korrepetálás;
  4. Az egészséges életmódhoz szükséges egészségügyi és higiéniai készségek és képességek fejlesztése;
  5. A diákok egyéni és személyre szabott fejlesztése;
  6. Tanácsadási tevékenységek, az önálló élethez szükséges készségek fejlesztése, iskolai és szakmai orientációs tevékenységek, rekreációs-szocializációs tevékenységek biztosítása a gyerekek számára;
  7. Támogatás, oktatás, tanácsadás szülők és családok számára.

  A tevékenységek munkafolyamatai:

  1. Személyre szabott intervenciós program kidolgozása és rendszeres újraértékelése;
  2. A gyerekek mindennapi programjának kidolgozása a korukra és személyes igényeikra szabottan;
  3. Nevelési tevékenységek;
  4. Rekreációs és szocializációs tevékenységek;
  5. Iskolai és szakmai orientáció, pszichológiai tanácsadás;
  6. Tanácsadás és támogatás szülők számára.

  A Központban levő gyerekek egyéni és személyre szabott fejlesztésének érdekében – a fenn említett tevékenységekkel párhuzamosan – a különleges igényű gyerekek (pl. akiknél számottevő különbségek mutatkoznak a fejlődésben) a hét során pszichológus/pszichopedagógus által tartott egyéni tevékenységeken vesznek majd részt.

  Ugyanígy a pszichológus, illetve a szociális munkás támogatást és tanácsadást biztosít a szülők számára a problémák jellegétől, az igénytől és a szakemberek javaslatától függően.

  Évente legalább egyszer a szülők oktatását megcélzó programokat szervezünk Iskola szülőknek névvel, melynek programját a jelenlegi törvények alapján, illetve a közösségben beazonosított igényeknek megfelelően dolgozzuk ki.

  Az általános célkitűzés csak a program integrált jellegét figyelembe véve lehet megvalósítható. Így a program egyik alappillérét szolgálja a gyerekek családjával való állandó közreműködés, mely a szociális munkás feladata: terepen való munka, a gyerekek jelenlétéért vállalt felelősség, a szülők tájékoztatása és bevonása a gyermek integrált fejlődésének folyamatába.

  Az iskolai év során szervezett kiegészítő tevékenységek:

  1. Kirándulás;
  2. Családi Nap szervezése – félévente egyszer;
  3. Különböző jelentős naptári események megünneplése;
  4. A helyi civil szervezetekkel való együttműködés és a gyerekek bevonása a tevékenységébe;
  5. Az EVS önkéntesei által szervezett tevékenységek.

  Kapcsolat:
  Projektmenedzser: Vetési Nándor (nandor.vetesi@caritas-ab.ro, 0799-850.230)
  Szakmai koordinátor: Leskó Barbara (barbara.lesko@caritas-ab.ro, 0724-322.680)