Languages

Search form

  POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE A ASOCIAȚIEI CARITAS – ASISTENȚĂ SOCIALĂ – FILIALA ORGANIZAȚIEI CARITAS ALBA IULIA

 • Byenetix
  In
  Jun 30, 2015
  0 hozzászólás
  Politica de confidenţialitate a Caritas – Asistenţă Socială se referă la modalitatea în care se colectează, se foloseşte sau după caz se divulgă datele cu caracter personal pe care ni le furnizaţi, precum şi măsurile luate de Caritas – Asistenţă Socială pentru a monitoriza şi să îmbunătăţi periodic metodele  de gestiune a acestor informaţii. Dorim să atingem exigenţele impuse de legislaţia naţională şi comunitară şi încercăm să punem în aplicare cele mai bune practici de abordare, în ceea ce priveşte operarea cu datele dumneavostră cu caracter personal.
  Conform prevederilor legii nr. 677 din 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date Caritas – Asistenţă Socială are obligaţia de a utiliza datele cu caracter personal ale beneficiarilor programelor sale, respectiv angajaților, voluntarilor, partenerilor, colaboratorilor săi, în siguranţă şi numai pentru scopurile specificate. Vă rugăm să consultaţi politica noastră de confidenţialitate înainte de a ne transmite informaţii.
  Vă asigurăm, şi vă rugăm să vă asiguraţi că datele dumneavostră ni le furnizaţi în cunoştiinţă de cauză în vederea unui scop explicit, în vederea unei cooperări cât mai bune şi fructuose, în scopul asigurării unor sevicii sociale de calitate. Datele colectate de Caritas Asistenţă Socială sunt folosite pe parcursul derulării programelor, proiectelor şi activităţilor caritabile desfăşurate la nivelul organizaţiei. Ocazional vom cere să ne divulgaţi informaţii cu caracter personal şi pentru alte scopuri legitime, dar în acest aveţi dreptul, dacă doriţi să refuzaţi această solicitere.
  Programele, proiectele şi activităţile gestionate şi derulate de Caritas Asistenţă Socială vizează: activităţi de zi pentru copii şi oameni vârstnici prin intermediul centrelor de zi, activitatea de asistenţă familială, incluziune socială, sensiblilizarea publicului larg în legătură cu nevoile sociale, voluntariat. Orice preluare de date cu caracter personal se face în scopul asigurării unor servicii sociale de caritate la un nivel cât mai ridicat, adaptate la nevoile beneficiarilor săi.
  Totodată vă punem la dispoziţie modelul de cerere prin care puteţi să vă adresaţi autorităţii naţionale în domeniu, respectiv trimiteri la legislația națională relevantă în domeniu. În cazul în care consideraţi că drepturile şi interesele dumneavoastră în legătură cu colectarea, gestionarea şi divulgarea datelor dumneavoastră cu caracter personal au fost lezate, conform art. 12-15 al legii nr. 677/2001 beneficiaţi de dreptul la acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale respectiv dreptul de a se adresa instanţelor de judecată competente:
   
  CERERE (Model)
  Subsemnatul(a)______________________________________, domiciliat(a) in localitatea ______________, str. ___________________nr. ___, bl. ___, sc. ___, ap. ____, judet _________, identificat cu CI/BI seria____ nr. _________, eliberat la data de ___________, de catre______________, C.N.P. _____________va aduc la cunostinta urmatoarele: 

   

  (Descrieti, pe scurt, motivul care determina exercitarea dreptului de interventie, in ceea ce priveste datele personale).

  In sensul celor prezentate, solicit, in temeiul dispozitiilor art.14 din Legea nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, rectificarea /actualizarea /blocarea sau stergerea datelor personale cu privire la________________________.
  Totodata, doresc ca informatiile privind masurile luate de catre organizatia dumneavoastra sa fie comunicate prin _________________(specificati modalitatea de transmitere dorita: , la urmatoarea adresa ________________.

  Data__________                                                                              Semnatura_____________

   
  Legislatie nationala relevanta:
  Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata ulterior; Ordonanta de urgenta nr. 36 din 09/05/2007 pentru abrogarea Legii nr. 476/2003 privind aprobarea taxei de notificare a prelucrarilor de date cu caracter personal, care cad sub incidenta Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date; 

   

  Legea nr. 102/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;

  Legea nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice.

  Legea nr. 682/2001 privind ratificarea de catre România a Conventiei pentru protejarea persoanelor fata de prelucrarea automatizata a datelor cu caracter personal, adoptata la Strasbourg la 28 ianuarie 1981.