Languages

Search form

  POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE A CARITAS ALBA IULIA DEZVOLTARE COMUNITARĂ RURALĂ – FILIALA ORGANIZAȚIEI CARITAS ALBA IULIA

 • Byenetix
  In
  Jun 30, 2015
  0 hozzászólás

  Politica de confidenţialitate a Caritas Alba Iulia Dezvoltare Comunitară Rurală se referă la modalitatea în care se colectează, se foloseşte sau după caz se divulgă datele cu caracter personal pe care ni le furnizaţi, precum şi măsurile luate de Caritas Alba Iulia Dezvoltare Comunitară Rurală pentru a monitoriza şi îmbunătăţi periodic metodele  de gestiune a acestor informaţii. Dorim să atingem exigenţele impuse de legislaţia naţională şi comunitară şi încercăm să punem în aplicare cele mai bune practici de abordare, în ceea ce priveşte operarea cu datele dumneavostră cu caracter personal.

  Conform prevederilor legii nr. 677 din 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date Caritas Alba Iulia Dezvoltare Comunitară Rurală are obligaţia de a utiliza datele cu caracter personal ale beneficiarilor programelor sale, respectiv angajaților, voluntarilor, partenerilor, colaboratorilor săi, în siguranţă şi numai pentru scopurile specificate. Vă rugăm să consultaţi politica noastră de confidenţialitate înainte de a ne transmite informaţii.

  Vă asigurăm, şi vă rugăm să vă asiguraţi că datele dumneavostră ni le furnizaţi în cunoştiinţă de cauză sunt folosite în vederea unui scop explicit, în vederea unei cooperări cât mai bune şi fructuose, în scopul asigurării unor sevicii sociale de calitate. Datele colectate de Caritas Alba Iulia Dezvoltare Comunitară Rurală sunt folosite pe parcursul derulării programelor, proiectelor şi activităţilor desfăşurate la nivelul organizaţiei. Ocazional vom cere să ne divulgaţi informaţii cu caracter personal şi pentru alte scopuri legitime, dar în acest caz aveţi dreptul, dacă doriţi să refuzaţi această solicitare.

  Programele, proiectele şi activităţile gestionate şi derulate, legate de politica de confidențialitate a organizației Caritas Alba Iulia Dezvoltare Comunitară Rurală sunt: activităţi de asistență comunitară, scopul serviciului fiind prevenirea marginalizării şi izolării sociale a localnicilor din satele mici, geografic și infrastructural izolate, ajutarea comunităţii în accesarea serviciilor social-medicale de bază, încurajarea cooperării și colaborării oamenilor din aceste sate și diferite programe de formare profesională (acreditați și non formale).

  Orice preluare de date cu caracter personal se face în scopul asigurării unor servicii la un nivel cât mai ridicat, adaptate la nevoile beneficiarilor săi.

  Conform cerințelor Legii nr. 677/2001, Caritas Alba Iulia Dezvoltare Comunitară Rurală are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră ori o altă persoană.

  În conformitate cu prevederile art.12-15 din Legea nr.677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea lor.

  Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa la Caritas Alba Iulia Dezvoltare Comunitară Rurală cu o cerere scrisă, datată și semnată (conform modelului de mai jos):

   

   

   

   

  CERERE (Model)

  Subsemnatul(a)______________________________________, domiciliat(a) în localitatea ______________, str. ___________________nr. ___, bl. ___, sc. ___, ap. ____, județ _________, identificat cu CI/BI seria____ nr. _________, eliberat la data de ___________, de către______________, C.N.P. _____________vă aduc la cunoștință următoarele:

  (Descrieți, pe scurt, motivul care determină exercitarea dreptului de intervenție, în ceea ce privește datele personale).

  În sensul celor prezentate, solicit, în temeiul dispozițiilor art.14 din Legea nr.677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, rectificarea /actualizarea /blocarea sau ștergerea datelor personale cu privire la________________________.

  Totodată, doresc ca informațiile privind măsurile luate de către organizația dumneavoastră să fie comunicate prin _________________(specificați modalitatea de transmitere dorită: , la următoarea adresă ________________.

  Data__________                                                                              Semnătura_____________

   

  Legislație națională relevantă:

  Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată ulterior; Ordonanța de urgență nr. 36 din 09/05/2007 pentru abrogarea Legii nr. 476/2003 privind aprobarea taxei de notificare a prelucrărilor de date cu caracter personal, care cad sub incidența Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;

  Legea nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

  Legea nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice.

  Legea nr. 682/2001 privind ratificarea de catre România a Convenției pentru protejarea persoanelor față de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg la 28 ianuarie 1981.