Languages

Search form

  Sikerrel zárult az Inklúzív családi oktatás és támogatás az Európa 2020 stratégia fényében elnevezésű Erasmus Plus projekt

 • 2019. November 27. - 2019. November 27.
  Címkék: 
  hozzászólás

  „A hátrányos helyzetű családokkal folytatott oktató, nevelő munkát európai szintre emeltük. Célunk az volt, hogy minél több munkatársat bevonjunk a transznacionális csereprogramokba, hogy lehetőséget biztosítsunk számukra európai kapcsolatok létesítésére, nemzetközi tapasztalatok szerzésére, valamint a bevált jól működő gyakorlatok megismerésére ”- mondta Hubbes Kinga, a romániai Gyulafehérvári Caritas Szociális Gondozás Ágazatának régiós koordinátora.

  A projekt elsősorban a szakmai tapasztalatcserére összpontosult. A stratégiai partnerség keretében összesen 112 mobilitási akcióra került sor 7 szervezet  részvételével 6 Európai Úniós tagállamból (Németország, Ausztria, Románia, Olaszország, Nagy-Britannia és Litvánia).  A csereprogramok résztvevői olyan szakemberek voltak, akik oktatási és tanácsadási szolgáltatásokat nyújtanak hátrányos helyzetű családoknak különböző településeken és széles körű tapasztalattal rendelkeznek ezen a területen.

  A transznacionális partnertalálkozókra négyhavonta került sor,  központi témájuk a szegény és társadalmilag marginalizált családok oktatása, illetve tanácsadás nyújtása volt. A projektpartnerek a két és fél napos találkozókat felváltva szervezték meg tudományos szakemberek és gyakorlók meghívásával, továbbá példaértékű programok látogatását is lehetővé tették a különböző országokban. A projektmunka célja egy közös európai tudásbázis létrehozása volt.

  A transznacionális csere mellett minden partner helyi szinten úgynevezett „családi fórumokat” hozott létre a hátrányos helyzetű szülők és az egyedülálló szülők számára. Ezeken a fórumokon a résztvevőknek lehetőségük volt beszélgetni, tanácsot vagy információt kérni olyan témákról mint: a gyermeknevelés, iskolaelhagyás, szakképzés, egészségmegőrzés, lakhatás, adósságok kezelése, valamint egyéb segítségnyújtási lehetőségekről.  

  Az egyéni tanácsadás kiegészítéseként kezdeményezett családi fórumokon nagyon pozitív eredményeket sikerült elérni megszólítva több, mint 600 hátrányos helyzetű személyt, így hozzájárulva a társadalmi kirekesztés leküzdésének folyamatához. Ezen túlmenően további 180 személy (oktatási szakértők, felelős politikusok és állami tisztviselők, érdekelt felek stb.) lépett kapcsolatba a projektünkkel.

  A projekt-partnerség lezárásaként Brüsszelbe látogattunk, ahol lehetőségünk vol tájékoztatni Lisette Schermer-t, az Erasmus + Európai Bizottság vezető politikai tisztviselőjét a stratégiai partnerségünk előrehaladásáról és eredményeiről, és megvitatni vele a program 2021-től 2028-ig tartó további fejlesztését, amely nagy hangsúlyt fektet a szociális inklúzióra.

  A transznacionális partnerek megállapodtak abban, hogy a hátrányos helyzetű családokkal folytatott tanácsadói és oktatási munkájuk során a projekt lezárása után is folytatják a családi fórumok módszerének alkalmazását. Megállapodás született arról is, hogy az együttműködés európai szinten folytatódik egy újabb közös projekt indításával 2020-ban, és ebben a nagy-britanniai partner is részt vesz a Brexit-tárgyalások eredményétől függetlenül.

  További információk a projekt weboldalán olvashatók: www.inclusive-family-education.eu

  A transznacionális partneri találkozók tartalma eBook formában is elérhető.

   

  SZÓLJON HOZZÁ

  Hozzászólás