Languages

Search form

  KI-ÚT: Konzultációs program szenvedélybetegeknek

  Címkék: 
  0 hozzászólás

  A szenvedélybetegségekről (alkoholizmus, drog- és viselkedésfüggőségek) kevés az ismeret, és a szégyen a félelemmel társulva sok esetben megbénítja azokat, akik ilyen nehézséggel küzdenek, s nem találnak kiutat. Ha egy családban valaki szenvedélybetegséggel küzd, akkor az az egész családra nézve nagyon megterhelő. Ezért fontos, hogy ne csak nekik, hanem a hozzátartozók számára is elérhető legyen a segítség, hisz ők is szenvednek ettől a helyzettől. Mindazonáltal fontos a megelőzésre is nagy hangsúly fektetni, mivel sokkal kevesebb energiát emészt fel, mint a gyógyulás, a gyógyítás.

  Így szolgáltatásunk a segítő háló egyik fontos láncszeme: lehetőséget kínál a megelőzésre, és arra, hogy biztonságos légkörben találják meg a betegek és a hozzátartozóik a gyógyulás útját és annak lépéseit.

  A program célja: A kiegyensúlyozott életszemlélet és életvitel megtalálása vagy helyreállítása a szenvedélybetegség által veszélyeztetettek, a betegségben szenvedők és azok családtagjai számára. Célunk azáltal valósul meg, hogy a függőségek által veszélyeztetettek számára megelőző és prevenciós foglalkozásokat, a függőségben szenvedőknek és családtagjaik számára a gyógyulást segítő különböző szolgáltatásokat nyújtunk:

  Információátadás/Köztudatformálás: A XXI. század rohanó életritmusa megbontotta az egyének és a közösségek életét. Az élet sok szempontból kiszámíthatatlanná, bizonytalanná vált, s ez a szenvedélybetegségeknek jó táptalajt kínál. A baj felismeréséhez sok esetben segítséget kell nyújtani az érintetteknek, a segítség elfogadására fel kell készíteni, és a segítségnyújtási lehetőségekről informálni kell őket.

  Prevenció/Megelőzés: A prevenció célja esélyt teremteni arra, hogy az emberek képessé válhassanak egy produktív és életigenlő életstílus kialakítására, és a „szenvedélyszerek“ káros használatának a visszautasítására. Lényege az egészséges életmódra való nevelés komplex folyamata, mely nemcsak az egészség megőrzését, hanem a meglévő egészség megőrzését, fejlesztését is magában foglalja. Az egészségfejlesztés célja pedig az életminőség javítása a viselkedés, a kapcsolatok, az életstílus, a környezet és az egészség tudatos formálásán keresztül.

  Egyéni és/vagy családi konzultáció, tanácsadás: A konzultáció olyan kapcsolat, amelyben a segítő arra törekszik, hogy segítse kliensét aktuális problémáinak megértésében és megoldásában. A konzultáció során a kliens megtanulhatja, hogyan hozzon döntéseket, hogyan alakítsa viselkedését, hogyan kezelje érzelmeit, indulatait, hogyan formálhatja kapcsolatait. A segítségkérő nem feltétlenül a szenvedélybeteg vagy addiktológiai problémával küzdő, hanem lehet hozzátartozó (barát, családtag, munkatárs stb.) is.

  Önsegítő csoportok: Az önsegítés alapja a nyílt beszélgetés és a találkozás. A csoporttagok egymást támogatják az elért józanság, vagy az élet felépítésének útján. A csoportban lezajló bizalmas beszélgetés által a csoporttag képessé válik arra, hogy felfedezze saját képességét az önsegítésre. A csoporttagok nyíltan beszélnek magukról, sikereikről, problémáikról és gondjaikról, és ilyen módon megtapasztalják, hogyan talált más csoporttag kiutat a szenvedélybetegségből. A közösen szervezett szabadidő eltöltése által a csoporttagok megtanulnak józanon örülni. A csoport nyitott az új tagokra, és minden csoporttag maga dönti el, mennyi ideig akarja látogatni a csoportot.

  Lelkigyakorlatok: A lelkigyakorlatok a gyógyulás folyamán az ember spirituális dimenzióját vonják be a folyamatba.  A tapasztalat szerint egy ilyen közösségben a személyes tapasztalatok megosztásának lehetősége felébreszti a vágyat az újrakezdésre. Mások felépülését látva remény támad bennük, hogy „ha másnak sikerült, nekem miért ne sikerülhetne.” A hitben való élet, a felélesztett vagy újra megtalált személyes istenkapcsolat sok résztvevőnek hozott változást az életében: elhagyták az alkoholt, visszataláltak családjukhoz, munkahelyükre, és közben közösségre leltek. A lelkigyakorlatok alapja az elfogadás, befogadás, amely lehetőséget ad az őszinte beszélgetésekre.

  Tematikus hétvége: Célja a lelkigyakorlatokon kialakult közösség megtartása, és a csoportjelleg fenntartása, valamint a felépülési folyamat támogatása. A találkozók témáit a felépülés folyamatában hasznos lépések és folyamatok adják. A hétvége során a gondolatébresztők, a csoportos beszélgetések és műhely-gyakorlatok, a közös ima és játék segíti a gyógyulás folyamatát.

  Szenvedélybetegeket és hozzátartozókat egyaránt szeretettel várunk a rendszeresen működő önsegítő csoportjainkba!

  A csoportfoglalkozások időpontjai és helyszínei:

  Gyergyószentmiklóson minden szerdán du. 6 órától a Márton Áron u. 22 szám alatt;
  Székelyudvarhelyen minden kedden du. 5 órától a Kossuth u. 18 szám alatt;
  Csíkszeredában szenvedélybetegeknek minden kedden du. 6 órától, hozzátartozóknak minden hónap első hétfőjén du. 4 órától a Petőfi u. 39 szám alatt.

  Telefonszámaink:

  • Csíki régió: 0732-830.156
  • Gyergyói régió: 0731-137.191
  • Udvarhelyi régió: 0733-773.577

   

  Bármilyen kérdéssel forduljanak bátran Bokor-Péter Szabolcs kollegánkhoz a 0737-004.113-es telefonszámon, vagy a szabolcs.bokor@caritas-ab.ro e-mail címen!

  References

  Kapcsolat

  Kapcsolattartó személy: 
  Bokor-Péter Szabolcs
  Telefonszám: 
  0737-004.113