Languages

Search form

  Mozgáskompetencia fejlesztés

  hozzászólás

  Bemutatkozás

  A kinesztetika fogalmát leginkább a mozgásérzékelés művészeteként, tudományaként definiálhatjuk. A tudományterület a következő feladatokkal foglalkozik: 

  • A saját mozgás differenciált és tudatos érzékelésének fejlesztése;
  • A személyes mozgáskompetencia, vagyis a saját mozgás egészséges és sokoldalú alkalmazhatóságának fejlesztése magánéleti és szakmai tevékenységeink javára;
  • Az emberi tevékenységek differenciált elemzése a kinesztetika megtapasztalás-alapú szemszögéből;
  • Azon képesség fejlesztése, mely révén más személlyel történő interakciónkban a másik személyt a saját mozgásunk által mozgáskompetenciájában és egyéni mozgás-hatékonyságában célzottan támogatjuk.

  A kinesztetika két úton-módon közelíti meg a fenti tartalmakat. Egyrészt eszközöket és módszereket bocsájt rendelkezésre az egyéni tapasztalatok besorolása és megértése érdekében. Ezáltal élesíti figyelmünket a mindennapi tevékenységek révén végzett mozgások minőségére és különbségeire. Másrészt a kinesztetika lehetővé teszi az elméleti alapokkal és tudományos kutatással kapcsolatos kognitív folyamatokat. E két megközelítési mód összekapcsolása alapozza meg a kinesztetika lenyűgöző és innovatív jellegét.

   

  Hatás

  A mozgás az élet alapja. A mozgásérzékelés finomítása és a mozgáskompetencia fejlesztése minden korosztály esetében tartós módon hozzájárulhat az egészségi állapot javításához, az egyéni fejlődéshez, valamint a tanulási képesség fejlődéséhez. A kinesztetika segít új mozgáslehetőségek felfedezésében, munkafolyamatok által okozott hátfájások, izommerevség vagy más testi panasz oldásában, időskorban a mozgékonyság és önállóság megőrzésében, de segíthet a saját kreativitás és flexibilitás fejlesztésében és bevetésében a legkülönbözőbb helyzetekben (pl. stresszhelyzetben).

  Az újszülöttekkel, idősekkel, fogyatékos személyekkel, betegekkel való foglalkozás során a kinesztetika hatása két szempontból is hatékonynak mutatkozik: az ápoltaknak és ápolóknak egyaránt hasznos a mozgás kompetenciájának gyarapodása. Ha az ápolási cselekvés kölcsönhatásait ez alapján alakítják, bámulatos javulás érzékelhető az ápolt helyzetében, de az ápoló egészségi állapota is messzemenően megkímélődik.

  Egy vállalaton belül a kinesztetika lehetővé teszi a munkatársak gyakorlati kompetenciájának és egyéni felelősségvállalásának a fejlesztését, továbbá alkalmazható a szervezeti fejlesztés és minőségbiztosítás központi elemeként. A kinesztetika messzemenően tiszteletben tartja a szembenálló fél önállóságát, így hozzájárul minden érintett fél életminőségének javításához.

   

  A kinesztetika tudományágában való elmélyülésre és a kapcsolódó készségek megszerzésére, fejlesztésére a Kinaesthetics képzések keretén belül nyújtunk lehetőséget, ezekről a Caritas Iskola képzési kínálatában olvashatnak részletesebben.