Languages

Search form

  Neveléskiegészítő és prevenciós foglalkozások

  Címkék: 
  hozzászólás

  A  csoportfoglalkozások a Családsegítő Szolgálat szakemberei által kidolgozott felépítés szerint zajlanak. Programelemek: fiatalok családi életre nevelése; a lelkileg egészséges felnőtt; szerelem, szexualitás; a deviáns viselkedés megelőzése (agresszió, alkoholbetegség, drogabúzus stb.) A foglalkozások formája: időszakosan (hetente, kéthetente); emellett meghívásra, igényre válaszolva, főként iskolákban.

  Általános cél az elsődleges megelőzés, valamint a kompetenciafejlesztés, a személyiség fejlesztése.

  Szolgáltatásaink:

  • korrepetálás és egyéb iskola utáni fejlesztő foglalkozás;
  • játékos fejlesztés;
  • csapatszellem fejlesztése;
  • értékátadó közösségi tevékenységek.