Languages

Search form

  Szent Erzsébet Öregotthon, Gyergyószentmiklós

  Címkék: 
  hozzászólás

  A gyergyószentmiklósi öregotthon legfontosabb célkitűzése egy olyan összetett, emberbarát ellátás nyújtása, amely a mindennapi gondozást az idős ember szükségleteihez igazítja a fizikai és egészségügyi ellátás, a mentálhigiénés gondozás és a foglalkoztatás tekintetében egyaránt. Biztonságos öregkort szeretnénk biztosítani azok számára, akik egyedül nem képesek megküzdeni az idős kor terheivel. Az otthon munkatársai szakmai hozzáértéssel, szeretettel és empátiával segítenek a rászoruló idős embereknek a napi gondjaik megoldásában, hogy az otthon lakói, az időskorral járó problémáik ellenére, megőrizhessék emberi méltóságukat.

  Szolgáltatásaink:
  Intézményünk az otthonban lakók részére a törvényi előírásoknak megfelelő teljes körű ellátást biztosítja: lakhatás, napi háromszori étkezés, egészségügyi ellátás, ápolási, gondozási feladatok ellátása, a lakók ruházatának, textíliájának mosása, vasalása, javítása, mentális gondozás, az ellátottak intézményen belüli foglalkoztatása, a hivatalos ügyekben való segítségnyújtás.

  Kapcsolat

  Kapcsolattartó személy: 
  Magyari Vencel
  Telefonszám: 
  0266-364.126, 0735-735.114
  0744-515.360