Languages

Search form

  További programok

  0 hozzászólás

  Támogató csoport fogyatékkal élők szüleinek, hozzátartozóknak

  Több településen, a havi rendszerességgel tartott foglalkozásokon a szülők megbeszélhetik a felmerülő gondjaikat. A tanácsadáshoz megfelelő szakembereket vonunk be (orvosi, jogi, lelki vezetés), illetve közös programokat szervezünk. 

  Konferencia – Együtt a fogyatékkal élőkért

  2007 októberétől évente szervezünk szakmai konferenciát a segítő szakmában dolgozó civil szervezetek, pedagógusok és szülők számára Csíkszeredában. Az érdekeltek különböző műhelymunkákon vehetnek részt, és előadásokat hallgathatnak olyan, a fogyatékkal élőket érintő kérdésekről, mint a fejlesztés, törvények, jogérvényesítés, esélyegyenlőség, mentálhigiéné, alternatív oktatási módszerek, a fogyatékosság családot érintő témaköre. A konferencia nyitott bárki számára, szeretettel várjuk a fogyatékkal élőkkel dolgozó kollégákat, hozzátartozókat és a téma iránt érdeklődőket.

  Utazó gyógypedagógus program

  Az Utazó gyógypedagógus program otthoni gyógypedagógiai, logopédiai és tanácsadási szolgáltatást nyújt az erre rászoruló, fogyatékkal élő gyerekek és családjaik számára.

  Programunk válasz az olyan családok részére, ahol a fogyatékos gyereknek, elszigetelt településen való élésből kifolyólag nincs lehetősége fejlesztő foglalkozásokon részt venni. Így a szociálisan is hátrányban élő fogyatékkal élők nem kell, hogy lemondjanak ezekről a szolgáltatásokról, hiszen házhoz visszük nekik.

  A program célja ezeken a településeken élő, valamilyen fogyatékos vagy normál fejlődésben elmaradást mutató gyermekek fejlesztése, felzárkóztatása, az elhanyagoló nevelés csökkentése, segítve ezáltal a beilleszkedésben, az önállósodásban, a tanulási nehézségek megelőzésében, egyenlő esélyekkel való indulásban és az optimális önértékelés kialakításában.

  A programon belül a szülők nevelésére, tanácsadására is hangsúlyt fektetünk, megteremtve ezzel a szülő számára a gyermek fejlődéséről való visszajelzést és a gyermek fejlődéséhez szükséges releváns információk megosztását, a szülőkben felmerült kérdések megválaszolását, a támogatást. Az otthonra előírt gyakorlatsorok segítségével a szülőket is bevonjuk a gyermek fejlesztésének menetébe és a tudatos nevelésre bíztatjuk őket.

  Esély bál

  A Caritas Esély program munkatársai 2006 óta minden év őszén megszervezik az Esély bált Gyergyószentmiklóson, azzal a céllal, hogy megköszönjék a program fenntartásához adott segítséget, emellett cél a valamennyi jelenlegi és jövőbeni támogató figyelmét felhívni arra, hogy a legcsekélyebb hozzájárulás, a legkisebb segítség is sokat jelenthet a fejlesztést, foglalkoztatást igénylő, sérüléssel élő gyerekeknek. A külső hozzájárulás szinte elengedhetetlen ahhoz, hogy a felújítás alatt álló új szociális központban minél hamarabb jobb körülmények között folytatódjanak a foglalkoztató tevékenységek.

  Figyelemfelkeltő és nyílt nap

    Minden év májusában figyelemfelkeltő és nyílt napot szervezünk. A rendezvénnyel arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a sérüléssel élőknek ugyanúgy szükségük van barátokra, megértő és szerető környezetre, mint bármelyik embernek. Fejlesztésük akkor a legsikeresebb, ha minél többet vannak közösségben, hogy minél többet tapasztalhassanak a világból.

  Vásár

  Tanácsadó Irodánk a Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatósággal, és a Hargita Megyei Mozgássérültek Szervezetével közösen immár hetedik éve, a régióban egyedül álló módon, minden évben karácsonyi vásárt szervez a fogyatékkal élők világnapján, december 3-án. A sérültek termékeikből rendezett karácsonyi vásáron közel húsz, fogyatékkal élőkkel foglalkozó intézmény szokta képviseltetni magát. A vásár olyan találkozási pont, ahol a vásárló direkt módon találkozhat a termékek készítőivel, és azzal a ténnyel, hogy a fogyatékkal élők is képesek szépet és értékeset alkotni.

  Érzékenyítő programok iskolás gyerekeknek

  Érzékenyítő programjaink során az óvodásokkal, általános- és középiskolás diákokkal, pedagógusaikkal kezdeményezünk beszélgetéseket a fogyatékkal élők világáról, valamint olyan, interaktív és játékos foglalkozásokat tartunk, amely révén a gyerekek, fiatalok egy kis időre a fogyatékkal élők köntösébe bújhatnak, és megtapasztalhatják az egymásra utaltság és segítségnyújtás érzését.

  Down-szindróma Nemzetközi Világnapja
  2012. március 21-én ünnepeltük első alkalommal Csíkszeredában a Down-szindróma Nemzetközi Világnapját. A Gyulafehérvári Caritas Szent Ágoston Nappali Foglalkoztató és Fogyatékkal Élőket Támogató Programjának munkatársai színes rendezvénnyel tették emlékezetesebbé a 2012-től hivatalossá vált világnapot. 2012-ben több mint 50, Hargita megyében élő Down-szindrómással és családjaikkal ünnepeltünk, jövőre reméljük, még többen csatlakoznak hozzánk.

  Manó Tanoda

  A Csíkzsögödben működő speciális oktatást biztosító Manó Tanoda 2003-ban alakult meg a Gyulafehérvári Caritas által megnyert PHARE pályázat révén. Kezdetben egy óvodai csoport működött Zsögödben, majd 2004-ben létrejött egy iskolai csoport is Csíksomlyón. Jelenleg az azonos helyszínen működő két óvodai, illetve két iskolai csoportban 25 középsúlyos és súlyos értelmi fogyatékos gyerek jár. 2007-től az intézmény a Xántus János Általános Iskolához tartozik, a Gyulafehérvári Caritas azonban ma is folyamatosan támogatja az intézményt három segédpedagógus biztosításával, didaktikai eszközökkel, illetve havonta megszervezett pszichoedukációs-rekreációs programmal.

  A Gyulafehérvári Caritas Fogyatékkal Élőket Támogató Szolgálat munkatársainak elérhetőségei:

  Demeter Zsuzsanna
  0751-140.067, zsuzsa.demeter@caritas-ab.ro
  Márton Melinda
  0737-511.244, melinda.marton@caritas-ab.ro
  Szász Emese
  0736-102.688, emese.szasz@caritas-ab.ro
  Szentes Emese
  0735-735.161, emese.szentes@caritas-ab.ro
   

  Kapcsolat

  Telefonszám: 
  0751-140.067