Languages

Search form

  Gyermekek es fiatalok felkarolása

 • 0 hozzászólás

  A központ célja iránymutatás és szaktanácsadás nyújtása hátrányos helyzetű, az állami gyermekvédelem intézményeiből kikerülő gyermekeknek, fiataloknak az önálló életre való felkészítés jegyében.

  Szolgáltatásaink:


  0 hozzászólás

  A központ célja a gyermekek iskolai ismereteinek a bővítése, az iskolalátogatások rendszeressé tétele, a gyermeknek a családjától való eltávolodásának az elkerülése, a gyermekek szocializációs képességének fejlesztése és egy önálló életvitelre való nevelése.

  Szolgáltatásaink:


  0 hozzászólás

  A gyermekotthonok célja a családi környezethez hasonló körülmények biztosítása a környékről származó, nehéz sorsú gyermekek, fiatalok számára, valamint felkészítésük a családba való reintegrációra. Az otthonokban élő gyermekek és fiatalok olyan hátrányos helyzetű, rendszerint alacsony vagy jövedelem nélküli családból származnak, akik valamilyen okból kifolyólag nem képesek normális körülményeket biztosítani gyermekük egészséges fejlődésének.


  0 hozzászólás

  A Korai Nevelő- és Fejlesztőközpontban játékos formában fejlesztjük az olyan alapkészségeket, mint a nagymozgás, egyensúly, tájékozódás, beszéd, szociális készség, figyelem, emlékezet, ritmusérzék. Hangsúlyt fektetünk továbbá a fejlődés nyomon követésére, a szülő-gyermek kapcsolat mélyítésére, a kisgyermekes családok szocializálására és a modelnyújtásra. Mindezek egyéni vagy csoportos formában heti rendszerességgel, valamint időszakosan, rendezvények keretén belül zajlanak.

  Kapcsolat

  Kapcsolattartó személy: 
  Mezei Borbála
  Telefonszám: 
  0736-004.369
  Email cím:  

  2015. Május 20.
  0 hozzászólás
  Bekukkantó a cseperedőbe

  Február 2-6. között vakációs programot szervezünk Marosvásárhelyen és Szászrégenben a Cseperedőben. A 0-3 éves korú gyermekeknek és óvodás testvéreiknek változatos programot kínálunk: babamasszázs, labdamedence, ügyességi pályák és játékok, barkácsolás, fejlesztő-kreatív játékok.

  0 hozzászólás

  A gyermekek és fiatalok felkarolásával foglalkozó programjainkba családban élő, illetve családi környezet hiányában élő gyermekekkel egyaránt foglalkozunk. A nappali foglalkoztató központok célja különböző alapkészségek fejlesztése, mint a szociális készség, beszéd, figyelem, ritmusérzék stb. Ehhez képest a gyermekotthonok célja a családi környezethez hasonló körülmények biztosítása a nehéz sorsú gyermekek, fiatalok számára, iránymutatás és szaktanácsadás, iskolai ismeretek bővítése.


  2014. Június 12.
  0 hozzászólás

  A Maros és Hargita megyében működő Korai Nevelő- és fejlesztőközpontokban gyermekheti rendezvényre hívtuk meg a programjainkra bejáró családokat.

  2013. Július 2.
  0 hozzászólás

  Lesz mondókázás, éneklés, akadálypálya, babamasszázs, labdafürdő,  habozás, kéz-, lábnyomat festés, kézműves-foglalkozás és sok játék.

  2013. Május 22.
  0 hozzászólás

  A magzat füle már a negyedik hónapban képes érzékelni és megkülönböztetni hangokat. A babához szóló anyai hangok megnyugtatják a a magzatot és a születés után is képes lesz azonosítani az édesanyja hangját. Tehát sosincs túl korán!

  Pages