Languages

Search form

  • Ultimele știri

    Vineri, 2017. Noiembrie 17.

    Aduceţi-ne cărţile de copii nefolosite acasă care vor înfrumuseţa Crăciunul unui copil aflat în dificultate!

    Luni, 2017. Noiembrie 13.

    Între 10-12 noiembrie 2017 în campusul tîrgumureşean al universităţii în parteneriat cu Universitatea Sapientia Facultatea din Tg. Mureş, Caritas Alba lulia, Kinaesthetics Romania și Stiftung Lebensqualität din Elveţia a organizat cu participarea a peste 120 de persoane din ţară şi din străinătate conferinţa internaţională „Îngrijire şi calitatea vieţii”.