Languages

Search form

  Despre noi

 • Bypallr
  In
  Feb 18, 2015
  comentarii
  • Scurt istoric

   Organizaţia Caritas Alba Iulia este o organizaţie neguvernamentală, de utilitate publică, înfiinţată în baza Legii nr. 21/06.02.1924 de Arhiepiscopia Romano Catolică din Alba Iulia şi înregistrată la Judecătoria Alba Iulia cu numărul 170/PJ/1990.

   După perioada de început, când organizaţia s-a ocupat cu distribuirea ajutoarelor primite din străinătate, a urmat o perioadă de organizare şi consolidare a structurii, s-au format centre teritoriale prin care sunt ajutaţi nevoiaşii. În tot acest timp s-a pus accent pe identificarea problemelor concrete ale comunităţii, pe colaborarea cu instituţiile guvernamentale şi neguvernamentale la nivel local, regional şi naţional.

   Organizaţia Caritas Alba Iulia este membă în Confederaţia Caritas România, for reprezentativ al organizaţiilor Caritas din România. Confederaţia Caritas România este membră în Caritas Europa (Bruxelles) şi în Caritas Internationalis (Roma).

   În 2004 Organizaţia Caritas Alba Iulia a primit din partea Guvernului României statutul de organizaţie de utilitate publică. În 2005 serviciile furnizate de către organizaţie au fost acreditate de către instituţiile agreate de stat. În prezent organizaţia derulează proiecte complexe în domeniul asistenţei sociale în 6 judeţe ale ţării (Alba,  Cluj, Covasna, Harghita, Hunedoara, Mureş).

  • Misiune şi obiective

   Misiunea Organizaţiei Caritas Alba Iulia este promovarea carităţii şi dreptăţii sociale.

   img

   Obiectivele organizaţiei sunt:
   • promovarea de concepte şi orientări în politica socială,
   • reintegrarea celor săraci şi marginalizaţi în societate, fără deosebire de naţionalitate, religie, rasă, sex sau convingeri politice,
   • dezvoltarea comunitară,
   • cooperarea cu autorităţile locale, naţionale şi cu alte organizaţii naţionale şi internaţionale, asigurarea unui potenţial uman calificat şi motivat,
   • redarea demnităţii umane fiecărei persoane.

  • Directive strategice

   Valorile creştine

   Exercitarea iubirii şi angajamentul faţă de semenii noştri îl considerăm un stil de viaţă.

   Fiecare viaţă de om creată după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu o considerăm valoroasă şi unică în felul ei.

   Ca precursori autentici ai învăţăturii bisericeşti acţionăm în faţa dreptăţii sociale.

   Centrul uman

   Scopul, justificarea, centrul tuturor activităţilor noastre este îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor aflate la nevoie, împlinirea vieţii persoanelor suferinde.

   Depunem eforturi constante ca persoanele din societate să se simtă familial, „ca acasă” în jurul nostru.

   Ne apreciem angajaţii, încurajăm în mod deosebit în cadrul organizaţiei relaţiile interpersonale; dezvoltarea umană şi profesională fiind o prioritate pentru noi.

   Inovator, Deschizător de drumuri

   Participăm în mod vigilent la evenimentele din jurul nostru.

   Ne străduim să oferim sprijinul nostru nevoilor reale apărute într-un mediu în continuă schimbare.

   Ne străduim să combinăm prin soluţii creative şi inovatoare intenţiile umane cu calitatea profesională.

   Parteneri, Co-participanţi

   Susţinem că față de munca de colaborare nu există alternativă.

   Suntem deschişi să colaborăm cu orice organizaţie sau persoană fizică a căror principii şi valori sunt în concordanţă cu obiectivele noastre.

   Angajamentele parteneriatelor noastre sunt caracterizate prin fiabilitate, coerenţă şi corectitudine.

   Reflexiv, Auto-reflexiv

   Deciziile şi acțiunile noastre sunt evaluate în mod constant pe seama efectelor şi consecinţelor acestora.

   La orice nivel de organizare creăm cadrul şi posibilitatea de confirmare şi corecţie.

  • Consiliul director

   dr. MÁRTON András
   director
   director
   LUDESCHER László
   director departament
   director
   PÉTER György
   director departament
   SAJGÓ Balázs
   director spiritual
  • Echipa

   Organizaţia Caritas Alba Iulia a avut la sfârșitul ianuarie 2012 540 angajaţi calificaţi (asistenţi medicali, infirmieri, îngrijitori, asistenţi sociali, manageri, referenţi etc.) care sunt activi în diferitele domenii de activitate ale organizaţiei.

   Organizaţia pune un accent deosebit pe formarea profesională a angajaţilor săi, asigurând numeroase cursuri de specialitate pentru dezvoltarea profesională a acestora.

  • Organigramă