Languages

Search form

  Proiecte în derulare

  • Prin PROGRAMUL DE COOPERARE ELVEŢIANO-ROMÂN în cadrul proiectului
   Incluziune socială şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a romilor şi a altor grupuri vulnerabile în judeţul Harghita şi Covasna Fundaţia FAER, prin colaborare cu Asociaţia "Caritas - Asistenţă Socială" Filiala Organizaţiei Caritas Alba Iulia organizează activităţi pe linia de acţiune "educaţie" în 9 centre de zi destinate copiilor cu probleme sociale, educaționale pentru cca. 220 de copii. 

   06/01/2018
  • În parteneriat cu MOL România ajutăm la îmbunătățirea ambientului de locuit pentru persoane cu situație materială precară, precum și, oferim servicii de dezvoltare a competențelor de mișcare pentru persoanele, care datorită bolii de care suferă, nu-și pot părăsii locuința, sau, nu au posibilități materiale să achite contravaloarea acestor servicii.

   12/31/2017