Languages

Search form

    Servicii

  • comentarii

    Organizația derulează proiecte complexe în domeniul asistenţei sociale pentru toate categoriile de vârstă. Serviciile furnizate sunt acreditate de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.


  • 29 Iunie 2015
    0 comentarii
  • Organizația derulează proiecte complexe în domeniul asistenţei sociale pentru toate categoriile de vârstă. Serviciile furnizate sunt acreditate de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.

  • Servicii