Languages

Search form

  Programe de educaţie auxiliare şi preventive

 • comentarii

  Programele de instruire sunt concepute de experţi în asistenţă familială. Elementele programului: educarea tinerilor pentru viaţa în familie; sănătatea spirituală la adulţi; dragostea şi sexualitatea; prevenirea comportamentului deviant (agresiunea, alcoolismul, abuzul de droguri etc.) Regularitatea şi forma programului: periodic (săptămânal, bisăptămânal); la cerere, de obicei în incinta unităţilor de învăţământ.

  Scopul general al acestui program e prevenirea primară, dezvoltarea competenţelor, dezvoltarea personalităţii.

  Servicii oferite:
  corepetare şi activităţi de dezvoltare extraşcolare;
  dezvoltarea prin joc;
  dezvoltarea spiritului de echipă;
  activităţi de dezvoltare valorilor de grup.