19 éves együttműködés a Gyulafehérvári Caritas és Hargita Megye Tanácsa között

Az előző évekhez hasonlóan, Hargita Megye Tanácsa 2020-ban is támogatja a Gyulafehérvári Caritas tevékenységét.  A 19 évre visszanyúló együttműködés eredményeként idén 757 748 lejjel egészíti ki 7, Hargita megyében működő program költségvetését. Ebben benne van több nyertes pályázat is, melynek jelentős részét a Megyei Tanács alintézménye, a Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság finanszíroz.

A legnagyobb összeget, összesen 440 000 lejt, Hargita Megye Tanácsa idén is a Gyulafehérvári Caritas Otthoni beteggondozó szolgálatának ítélte oda, amely a megye 66 településén megközelítőleg 2500 személynek biztosít egészségügyi alapápolást és szakápolást, valamint háztartási segítséget az arra rászorulóknak.

A második legnagyobb összegű támogatást a gyergyószentmiklósi Szent Erzsébet Idősek Otthona kapja, ahol a 232 200 lej a 158 idős személyből 6 ellátásának teljes költségét fedezi. Ez egy jó példa az intézmények közti együttműködésre, ahol Hargita Megye Tanácsa a Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság által vásárol szolgáltatást.

4 község 6 elszigetelt településén (Gyimesközéplok – Farkaspalló; Gyergyószárhegy – Güdüc; Farkaslaka – Székelypálfalva; Gyergyótölgyes – Hágótő, Récefalva, Péntekpataka) működik Falugondnoki Szolgálat, amely 40 300 lejes támogatásban részesült. Ez az összeg hozzávetőlegesen 21 százalékát teszi ki a program teljes költségvetésének. A program célja a hátrányos helyzetű, szolgáltatáshiányos kistelepülések esélyegyenlőségének növelése.

A Komplex gyermek és ifjúsági program keretében a tolerancia növelése és a család közös foglalkozások általi megerősítése nyert támogatást. A Gyulafehérvári Caritas 4 településen (Székelyudvarhely, Etéd, Korond és Zetelaka) 175 hátrányos helyzetű gyermek számára működtet nappali foglalkoztató központot. Sajnos az egyre apadó források következtében tavaly 3 központ bezárására kényszerültünk annak ellenére, hogy továbbra is komoly szükség lenne ezek fenntartására. Itt a kicsikkel szakképzett pedagógusok foglalkoznak délutánonként hétfőtől csütörtökig. A pedagógusok munkáját szociális munkások segítik. Emellett pszichológusok mérik a gyermekek igényeit, fejlődését és egyéni, valamint csoportos műhelymunkák által segítik őket a felzárkózásban. A DIFER, illetve egyéb mérések és a tapasztalatok is azt mutatják, hogy komoly eredményei vannak a programnak, jóval alacsonyabb az iskolaelhagyás azon gyermekek körében, akik a programban részt vesznek, és a tanulási eredményekben is mérhető a változás, de az osztályközösségbe való integrálódás is jelentős. A nappali foglalkoztató központok működtetését Hargita Megye Tanácsa 2020-ban direkt módon pályázati formában összesen 8548 lejjel támogatja, valamint részfinanszírozza az önkormányzatok hozzájárulását a központok működési költségeihez.

A Korai nevelés és fogyatékkal élők fejlesztése programnak több mint 600 ellátottja van, akik között egészséges és sérült kisgyermekektől a fogyatékkal élő felnőttekig minden korcsoport megtalálható. A támogatott tevékenységek között szerepel védett műhelyfoglalkozás fogyatékkal élőknek, egyéni gyógypedagógiai és mozgásfejlesztés 60 gyereknek, valamint 14 terápiás jellegű szabadidős tevékenység 3 településen öszesen 45 sérült gyereket nevelő család számára.

Az Idősprogram keretében csoportos és egyéni foglalkozások mellett mozgásfejlesztésre és közösségi tevékenységekre is hangsúlyt fektetünk. A program az idősek világnapja alkalmából megrendezésre kerülő ünnepségek megszervezéséhez kapott támogatást.

Az Önkéntes programban az elmúlt év során 160 szerződéses önkéntessel dolgoztunk, akik több mint 4000 munkaórát gyűjtöttek össze. A program az új fiatalok bevonására a Caritas önkéntes munkába, illetve a meglévő önkéntesek mozgósítására és motiválására kapott támogatást.

A Gyulafehérvári Caritas Hargita megyében működő támogatott programjainak teljes éves költségvetésében 4,83 százalékot tesz ki a Hargita Megye Tanácsától érkező, vissza nem térítendő támogatás.