17 éve aktív partnerség a Gyulafehérvári Caritas és Hargita Megye Tanácsa között

Az előző évekhez hasonlóan, Hargita Megye Tanácsa 2018-ban is támogatja a Gyulafehérvári Caritas tevékenységét.  A 17 évre visszanyúló együttműködés eredményeként idén 966 662 lejjel egészíti ki 11, Hargita megyében működő program költségvetését. Ebben benne van 12 nyertes pályázat is, melyből tízet a Megyei Tanács alintézménye, a Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság finanszíroz.

Fotó: Iochom Zsolt

A legnagyobb összeget, összesen 425 000 lejt, Hargita Megye Tanácsa idén is a Gyulafehérvári Caritas Otthoni beteggondozó szolgálatának ítélte oda, amely a megye 66 településén megközelítőleg 3500 személynek biztosít egészségügyi alapápolást és szakápolást, valamint háztartási segítséget az arra rászorulóknak.

A második legnagyobb összegű támogatást a gyergyószentmiklósi Szent Erzsébet Idősek Otthona kapja, ahol a 349 800 lej a 155 idős személyből 11 ellátásának teljes költségét fedezi. Ez egy jó példa az intézmények közti együttműködésre, ahol Hargita Megye Tanácsa a Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság által vásárol szolgáltatást.

4 község 6 elszigetelt településén (Gyimesközéplok – Farkaspalló; Gyergyószárhegy – Güdüc; Farkaslaka – Székelypálfalva; Gyergyótölgyes – Hágótő, Récefalva, Péntekpataka) működik Falugondnoki Szolgálat, amely 35 500 lejes támogatásban részesült, ez az összeg hozzávetőlegesen 19 százalékát teszi ki a program teljes költségvetésének. A program célja a hátrányos helyzetű, szolgáltatáshiányos kistelepülések esélyegyenlőségének növelése.

A Családsegítő Szolgálat működéséhez 26 990 lejjel járul hozzá Hargita Megye Tanácsa. A szolgálat munkatársai Hargita megyében 21 településen vannak jelen. A támogatás olyan programok megszervezéséhez járul hozzá, mint a nyári iskola, családi nap és az idősek világnapján tartott ünnepségek.

A Fogyatékossággal élőket támogató szolgálat a megye 5 településén (Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen, Gyergyószentmiklóson, Csíkszentsimonban és Gyergyócsomafalván) kínál tanácsadást, figyelemfelkeltő és érzékenyítő programokat, nyári táborokat fogyatékkal élőknek. Hargita Megye Tanácsa a szolgálat tevékenységét idén 13 180 lejjel támogatja, így valósulhat meg a Gyergyó környéki fogyatékkal élő gyerekek rehabilitációja és gyógytornája, valamint az Együtt a fogyatékkal élőkért konferenciájának megszervezése.

Összesen 189 hátrányos helyzetű gyermek számára működtet a Gyulafehérvári Caritas 7 településen (Etéden, Korondon, Siménfalván, Újszékelyen, Zetelakán, Felsősófalván, Nagygalambfalván) nappali foglalkoztató központot 18 és 30 fős csoportokban, melyekkel szakképzett pedagógusok foglalkoznak délutánonként hétfőtől csütörtökig. A pedagógusok munkáját segítik a szociális munkások. Emellett pszichológusok mérik a gyermekek igényeit, fejlődését és egyéni, valamint csoportos műhelymunkák által segítik őket a felzárkózásban. A DIFER, illetve egyéb mérések és a tapasztalatok is azt mutatják, hogy komoly eredményei vannak a programnak, jóval alacsonyabb az iskolaelhagyás azon gyermekek körében, akik a programban részt vesznek, és a tanulási eredményekben is mérhető a változás, de az osztályközösségbe való integrálódás is jelentős. A program működtetéséhez 93 807 lej támogatást nyújtott Hargita Megye Tanácsa, mely a teljes költségvetés 12,61 százalékát jelenti.

Sorsz.

A Gyulafehérvári Caritas Hargita megyei támogatást nyert programjai

A program teljes költségvetése a 2018-as évre vonatkozóan

Hargita Megye Tanácsa és a Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság támogatásának értéke

A támogatás mértéke a program éves megyei költségvetéséhez viszonyítva

    1.

Otthoni beteggondozás

5.899.438

425.000

7,20 %

    2.

Családsegítő szolgálat

502.283

26.990

5,37 %

    3.

Falugondnoki szolgálat

186.204

35.500

19,07 %

    4.

Szent Erzsébet Idősek Otthona

4.950.000

349.800

7,07 %

    5.

Korai Nevelő- és Fejlesztőközpont

280.664

10.800

3,85 %

    6.

Fogyatékkal élők programjai

502.594

13.180

2,62 %

    7.

Idősek foglalkoztatása

59.252

1.200

2.03 %

    8.

Ki-Út konzultációs program

239.000

5.085

2,13 %

    9.

Roma felzárkóztató program

Székelyudvarhely

99.790

3.000

3,01%

   10.

Nappali foglalkoztatók hátrányos helyzetű gyermeknek 7 településen

743.621

93.807

12,61%

   11.

Önkéntességet fejlesztő program

238.311

2.300

0,97%

Összesen

13.701.157

966.662

7,06 %

A Gyulafehérvári Caritas Hargita megyében működő programjainak teljes éves költségvetésében 7,06 százalékot tesz ki a Hargita Megye Tanácsától érkező, vissza nem térítendő támogatás.

(Gegő Imre)