2008 – a család éve

A Gyulafehérvári Caritas a 2008-as évet a család évének szenteli. Ebben az évben a család, a családot segítő programok prioritást élveznek a szervezet munkájában

A Gyulafehérvári Caritas minden évben egy úgynevezett éves témát jelöl meg, amely révén célirányosan hívja fel az emberek figyelmét a társadalom egy-egy szociálisan hátrányos helyzetbe került csoportjának a helyzetére, problémáira és értékeire.
Az adott év keretében különböző programokat szerveznek, amelyek segítenek hangsúlyosabban ráirányítani az emberek figyelmét azokra a problémákra, amelyekkel az adott célcsoport küzd. A figyelemfelhívás mellett konkrét segítségi formákat is kidolgoz, amelyek anyagi hátterét két adománygyűjtési kampány segítségével teremti meg. A március 15–május 15. közötti időszakban 2 százalékos adófelajánlási kampányt szervez az év célcsoportja számára. A hagyományos novemberi Szent Erzsébet-gyűjtés során begyűlt adományok szintén az éves téma keretében kerülnek felhasználásra.
 
A Gyulafehérvári Caritas a 2008-as évet a család évének szenteli. Ebben az évben a család, a családot segítő programok prioritást élveznek a szervezet munkájában.
A szervezet családsegítő szolgálata egy egész évre kiterjedő szakmai programsorozatot tervez, amelynek keretében a közösségek és felelősséghordozóik figyelmét szeretnénk fokozottabban a családokra, problémáik megoldására irányítani, ugyanakkor a családok „önbizalmát”, létjogosultságát megerősíteni. A rendezvénysorozat magába foglal többek között média- és gyűjtési kampányokat a családokért, reális helyzetképek bemutatását a családokról, regionális családi napok szervezését, plakát-, rajz- és irodalmi pályázatokat család témakörben, családsegítési akciókat, tárgyi adományok gyűjtését, egészségnevelő napok szervezését. Tervek között szerepel emellett egy dokumentumfilm elkészítése is, amelyben bemutatják az erdélyi családok helyzetét, értékeit. A családok problémáira is felhívják a figyelmet, ugyanakkor ismertetik azon módozatokat, eszközöket, amelyekkel el lehet kerülni a veszélyeket. Azon lehetőségeket is bemutatják, amelyek a problémás családok megsegítését, gondjaik orvoslását szolgálják.
A család évében tervezett programok során a Gyulafehérvári Caritas a családot mint értéket szeretne elsősorban hangsúlyozni. Ellensúlyozni próbálja azokat az individualista bomlasztó tényezőket, amelyeknek a családok is sokszor áldozatai. Köztudott, hogy a család a közösség magja. A Caritas feladatának tekinti fokozottabban is odafigyelni az Erdélyben élő családok helyzetére.