A családok szolgálatában

Január 15-én ünnepélyes keretek között felavatták a családsegítő szolgálat székhelyét Gyergyószentmiklóson

A Gyulafehérvári Caritas tevékenységei központjába az embert állítja, mivel meggyőződésünk, hogy csak ezzel a szemlélettel lehet olyan segítési módozatokat kidolgozni, amelyek valóban a konkrét problémára kínálnak eredményes választ. Emellett ugyanolyan jelentőséggel bír, hogy a bajba jutott, segítségre szoruló ember környezetét is jobban megismerjük, mivel a környezet, a család perspektíváján keresztül érthetjük meg csak igazán embertársunkat. Sok esetben nem csupán egy férj vagy feleség, hanem az egész család külső segítségre szorul, mivel egyedül nem képesek megoldani a felmerülő problémákat.
Ilyen elgondolásból jött létre még 2004-ben a gyergyói medencében egy kezdeményezés, amely keretében a családoknak, ezen belül pedig főként nőknek adódott lehetőségük a csoportban való, irányított beszélgetésre. Később a tevékenységi kör egyre jobban bővült és egyre több településen jöttek létre klubok, indultak különböző foglalkozások időseknek, fiataloknak, gyermekeknek. Felismerve ezen tevékenységek fontosságát, 2006-ban egyházmegyei szintűvé bővítették ki ezeket a programokat, így jött létre a Gyulafehérvári Caritas családsegítő szolgálata. Ma már 16 főállású szakember (szociális munkás, pszichológus, szociálpedagógus) tevékenykedik a családsegítő szolgálat keretében Hargita, Maros és Kovászna megyében, különböző egyéni és csoportos foglalkozásokat kínálva a rászorulóknak.
2009. január 15-én újabb mérföldkőhöz érkezett a Caritas családsegítő szolgálata: ezen a napon avatták fel a szolgálat székházát Gyergyószentmiklóson, amelyet a szolgáltatások iránt folyamatosan növekvő kereslet és a szolgálat munkatársai számának a növekedése tett szükségessé. A szolgáltatás indulásakor a gyergyószentmiklósi plébánián kapott a Caritas egy irodahelyiséget, ahol a munka javarésze zajlott. Csoportfoglalkozásokhoz szintén a plébánia, adott esetben iskolák, illetve a művelődési ház adott otthont. Idővel azonban a kis irodahelységben lehetetlenné vált a munka. Emiatt új székhely keresése vált szükségessé. Egy németországi támogatónak köszönhetően (Fidentia) a Caritas ingatlant vásárolt azzal a céllal, hogy központot hozzon létre benne a bántalmazott nők számára. Az időközben megváltozott törvénykezés azonban ezt nem tette lehetővé, ezért a Gyulafehérvári Caritas a támogató jóváhagyásával a családsegítő szolgálat részére bocsátotta az épületet. 2008 májusában kezdődtek el az első lépések az épület felújítására, de a munkálatok – lévén hogy műemléképületről van szó, s ezért különleges engedélyekre, illetve munkálatokra volt szükség – igencsak elhúzódtak, de 2009 januárjára elkészült az épület.
Dr. Márton András, a Gyulafehérvári Caritas igazgatója az avatóünnepségen mondott beszédében a kibernetikából ismert élő és élettelen rendszerekről beszélt. A család, mivel képes az állandó megújulásra, egy élő rendszert képvisel. Az utóbbi időben egyre többet hallunk a gazdaság válságáról, krízisről. A gazdaság azonban egyértelműen egy élettelen, mesterségesen létrehozott rendszer. Komoly stratégiákat, válságkezelő csomagokat dolgoznak ki a gazdasági krízisből való kilábalásra. Ugyanakkor azonban egyre kevesebbet beszélünk a család válságáról és egyre kevesebb energiát fektetünk ennek a krízisnek az orvoslására. A Caritas felismerte ennek a válságnak a jelentőségét, és lehetőségeihez mérten igyekszik hathatósan cselekedni annak kezelésében. Portik Hegyi Kelemen gyergyói főesperes arra emlékeztette az egybegyűlteket, hogy a család nem emberi találmány, hisz Isten hozta létre, ezt mutatja a szent család példája is. Köllő Miklós építész, a ház felújítási munkálatainak a vezetője a háznak a társadalomban betöltött szerepéről beszélt, illetve ismertette a műemléképület renoválásának a körülményeit. Kovács Éva a gyergyószentmiklósi önkormányzat részéről örömének adott hangot, hogy Gyergyószentmiklóson számos civil kezdeményezés van a szociális problémák orvoslására. Az önkormányzat pedig feladatának kell hogy tekintse, hogy ezeket a kezdeményezéseket felkarolja és lehetőségéhez mérten támogassa. Kedves Rita, a családsegítő szolgálat vezetője a szolgálat létrejöttének körülményeit és a szolgálat tevékenységeit mutatta be a résztvevőknek. A tevékenység folyamatos bővülésének köszönhetően ma már közel nyolcvan helységben érhető el a szolgáltatás.
Az új székháznak köszönhetően, amelyben az irodák mellett közösségi termet is kialakítottak a csoportfoglalkozások számára, a megfelelő támogatások függvényében lehetőség adódik a családsegítő szolgálat tevékenységeinek a bővítésére. A tapasztalat ugyanis azt mutatja, hogy egyre nagyobb az igény az ilyen jellegű tevékenységek iránt is, a Caritas pedig feladatának tekinti, hogy fokozottabban odafigyeljen az erdélyi családok helyzetére, és szakemberei révén erősítse a család támogató és értékközvetítő jellegét.