A hit gyógyít

Már sokadik alkalommal került megszervezésre Csíksomlyón a szabadító lelkigyakorlat alkoholisták és hozzátartazók részére. Hatalmas élmény látni, hogy 2013. november 7-10 között közel 40 résztvevő több, mint három napot az Úr imádásával tölt, és általa keresi a gyógyulást.

A magyarországi Katolikus Alkoholistamentő Szolgálat és a Gyulafehérvári CARITAS KI-ÚT Konzultációs programja szabadító lelkigyakorlatot szervezett Csíksomlyón

Házastársak, apa és lánya, barátnők együtt kerestek megoldást és megkönnyebbülést Jézus lábainál. A program részeként voltak elmélkedések egy-egy bibliai tanítás felett, kiscsoportos beszélgetések, ahol mindenki elmondhatta hol áll most a józanodás útján, illetve hozzátartozóként milyen nehézségekkel szembesül, miben van neki is szüksége változásra. Helye volt a tanúságtételnek is. Olykor szomorú, máskor szívderítő történetet hallhattak a résztvevők arról, hogy sorstársaik hogyan küzdenek meg hétköznapjaikban a szenvedélybetegségükkel, hogyan sikerül minden nap újra belekapaszkodni Jézus szeretetébe és megtartó erejébe. A közös imáknak és szentmiséknek nagyon nagy erejük van, ezt mindenki megtapasztalhatta, aki ott volt. Maga a csoda, hogy ezek az emberek, akiket a társadalom sokszor kitaszít és megvet, hogyan tudnak szeretettel és elfogadással fordulni egymás felé, hogyan adják vissza egymásnak a szeretetet, a törődést amit kapnak. Ők maguk így nyilatkoznak az élményeikről:

„A csoport ereje, szeretete és összefogása érintett meg a legjobban.”

„Örömet, lelki békét viszek magammal. Figyelni kell Isten szavára, önmagamra és környezetemre, megnyílni a Szentléleknek.”

„Többször kellene hálát adni az élet apróbb örömeiért, még a negatívumokért is.”

„A türelem, a szeretet és a hit megélésének gyakorlását viszem magammal.”

„Legyek alázatos és hálás, és soha többet ne igyak.”

(Borota Gábor)