A Jóisten munkatársai vagyunk

Gyergyószárhegyen és Güdücön fokozottan nagy sürgés-forgásra, tevékenykedésre lehet számítani ezen a héten, július 3–8. között, mivel kezdetét vette a Gyulafehérvári Caritas által huszadik alkalommal megszervezett önkéntestábor  A közel hatvan fiatalból álló önkéntescsapat azzal a közös céllal verődött össze, hogy a hét leforgása alatt önzetlenségtől és lelkesedéstől vezérelve, segítsenek ott, ahol csak tud. A résztvevő önkéntesek nem félnek bepiszkolni a kezüket, ha munkáról van szó, legyen az forrástisztítás, parkrendezés, szőnyegmosás vagy akár favágás. A tábor legelső napján azonban még tisztán maradtak azok a szorgos kezek, mivel hétfőn még a helyszínnel és a többi résztvevővel való ismerkedés volt a programban.

Fotó: Orbán Júlia

A tábor megnyitására egy szentmisén került sor, ahol ünnepélyesen köszöntötték a tenni akaró fiatalokat. Gyergyószárhegy polgármestere, Danguly Ervin szívélyesen köszöntötte az önkénteseket, elismerve a szervezők munkáját és a fiatalok hozzáállását, kiemelve, hogy „ennek a tábornak értelme, jelentősége és fontossága van.”

A misén Nagy László szárhegyi plébános volt a főcelebráns, aki hangsúlyozta a napjainkban egyre inkább halványulni látszó önzetlen önkéntességnek a példaértékűségét. Ebben a anyagias világban ritka már az a jócselekedet, amit a tiszta szeretet és a segíteni akarás vezérel, bármiféle viszonzás vagy anyagi érték elvárása nélkül.

A július 3-i szentmise nem csupán az önkéntesek számára volt jelentőségteljes, hanem a Gyulafehérvári Caritas lelki igazgatójának, Sajgó Balázsnak is, mivel 19 éve éppen ezen a napon és éppen ebben a kis gyergyószárhegyi templomban szentelték pappá. A szentmise során Sajgó Balázs arra emlékeztette a jelenlévőket, hogy külön-külön mindenki egy én, az együttműködéssel, és a másra, vagyis a másik emberre való figyeléssel azonban társakra találhatunk, és mi magunk is társakká válhatunk. Amikor ez a társas összefogás egy közös céllal párosul, már csak a cselekvés hiányzik az egyenletből. Ezt a misén elhangzó tanmese is érzékeltette, miszerint a szobafestéshez minden szükséges eszköz mellett mégiscsak a cselekvő ember ambíciója a legfontosabb.

A szentmisén Ludescher László, a Gyulafehérvári Caritas  ágazati igazgatója is felszólalt. Az önkéntességet a szerelem érzésével hasonlította össze, mivel az ember ilyenkor minden akadály ellenére, motiváltan, energiával telten cselekszik, a szerelem tárgyának elérése érdekében. „Az önkéntesek tulajdonképpen mind szerelmesek, szerelmesek a közös célba, ilyen módon pedig nem csupán egymás, hanem a Jóisten munkatársaivá is válnak.” Ludescher László arra buzdította az önkénteseket, hogy „társak, munkatársak legyenek a jónak a megteremtésében.”

Ilyen családias, jó hangulatban zajlott a tábornyitó szentmise, amit majd vacsora és további közös program követett.

A Gyulafehérvári Caritas szervezésében, Szárhegy Önkormányzatával partnerségben, Hargita és Kovászna megye önkormányzatának támogatásával valósult meg a Caritas 20. önkéntestábora. További köszönettel tartozunk azon válallkozóknak, civil tömörüléseknek, akik támogatták a tábor megvalósulását: End-Ibo, Ditrói Pékség, Odorest, Vekker Kávéközösség, Fapicom Pékség, Csíki Csipsz, Arbor Vállalkozók Szövetsége, Smart Safety, Caritas Logisztika, Szárhegyi Kultúrház, Gyergyószárhegyi Önkéntes Tűzoltóalakulat, Erdélyi Magyar Csillagászati Egyesület.

Pintér Anita Caritas-önkéntes