A kapcsolatok embere

Hálaadásból sosem elég! – ez a gondolat vezette dr. Vencser Lászlót, amikor vállalta, hogy több közösségben mutatja be aranymiséjét, azok társaságában, akik igazán közel állnak szívéhez. Mert a kérdésre, hogy ki is Vencser László, lehet az a válasz, hogy morálteológus, hogy a Gyulafehérvári Papnevelő Intézet vicerektora volt, számos könyv szerzője. Kapcsolatteremtésről szólt az itteni és a határon túli tevékenysége is, hiszen főképpen Ausztriában munkálkodva emberek találkozhattak általa. Irodák vezetőjeként, bizottságok tagjaként segítette, hogy az adakozó támogatása jó helyre kerüljön, hogy a népek egymáshoz közeledjenek, az idegen nyelvű pasztoráció nehézségei enyhüljenek. Kapocs ő múlt és jelen között is, hogy az elődökről meg ne feledkezzünk, ezért lett például a Jakab Antal Keresztény Kör alapító-társelnöke.

Akik igazán közel állnak hozzá, azt is tudják, hogy ausztriai otthonából hazajár ahányszor csak teheti, szülőfalujába, Gyergyóditróba és Gyergyószentmiklósra, ahol – szülei odaköltözését követően – a legszebb karácsonyokat, húsvétokat töltötte. Itt nem titulusai szerint emlegetik, hanem nevén szólítják az emberek, tudják, hogy lámpagyújtogató, hogy bátorító, hogy pap ő mindörökké, akit – Dávid György főesperes-plébános szerint –„az Úr jelenléte tesz képessé, hogy küldetését teljesítse”.

Vele ünnepeltek szeptember 18–19-én a gyergyószékiek – a távolabbról érkezett meghívottak és paptársak körében – a szombati ditrói és a vasárnapi Gyergyószentmiklós három templomában tartott aranymiséjén. Ünnepelt a Gyulafehérvári Caritas is: a harmincegy éves szervezet első igazgatójáért adott hálát. Azért az emberért, aki a fordulat zavaros idején felismerte: a szeretetnek cselekedetekben kell megmutatkoznia, az érkező segélyek útját irányítani kell, hogy célba érjenek, és tudta, építkezni kell akkor is, ha alkalmatlannak tűnik a gazdasági helyzet. Az ő kezdeményezőkészsége és kapcsolatai révén ünnepelhetjük idén huszonöt éves fennállását a gyergyószentmiklósi Szent Erzsébet Idősek Otthonának, a csíksomlyói Jakab Antal Tanulmányháznak.

Sajgó Balázs, a Caritas lelki igazgatója, földije és paptársa úgy fogalmazott: „Vencser Lászlóval beszélgetve értettem meg jobban, mi az az emberség, mely megteremti a kapcsolatot.”

Hálaadásból sosem elég: hála az ötven év papi szolgálatért, hála a közös ünnepért, hála az ember és ember közötti kapcsolatért!

Balázs Katalin