A kitartó következetesség húsz esztendeje Németországban

Elmar Karl németországi támogató húsz éve segíti az erdélyi nehéz sorsú embereket

Bajorország északi részén húszéves jubileumot ünnepeltünk. Elmar Karl barátunk szintén húsz esztendeje, hogy következetesen, kitartó munkával segíteni próbál a Gyulafehérvári Caritasnak. Egyszerű autószerelő mester. Nem politikus, szociálpedagógus, pap vagy nagyvállalkozó. Idejéből, pénzéből, nyugalmából sokat áldoz megsegítésünkre. Segélyszállítmányokat gyűjt, raktároz és elküldi hozzánk. Több mint 600 szállítmány jutott el Erdélybe az ő segítségével. Ezért a Német Köztársasági Érdemrendet és a Würzburgi Caritas aranykeresztjét is megkapta. Mi csak a magunk szintjén megfogalmazható köszönetajándékkal fejeztük ki köszönetünket és hálánkat. Hazai muzsika is csengett egy ódon német fogadóterem falai között Dettelbachban, ahol Májer Róbert és Oláh Ferenc húzták a jó magyar nótát.
Nincs még egy olyan magántámogatója szervezetünknek, aki ennyire kitartott volna mellettünk. Folytatni akarja munkáját töretlenül és megpróbálja felhívni a saját problémáitól elfoglalt német társadalom figyelmét arra, hogy sokkal nehezebb sorsú európai emberek is vannak, akiken továbbra is segíteni kell! A megemlékező rendezvényen a politikusi és egyházi méltatásokon túl egy a romániai helyzetről szóló fotókiállítás is szemléltette plasztikusan azt a helyzetképet, amely segítésre sarkall minden jóravaló embert.
Köszönet, Elmar, a segítségért, a kitartásért, azért, hogy a csalódások, értetlenségek, nehézségek ellenére is velünk maradtál és továbbra is segítesz! Isten áldását kérem munkádra, családodra, közösségedre és népedre!
Ad multos annos! (Bányász József)