A Maros Megyei Tanács és a Caritas együttműködése, 2019

A Maros Megyei Tanács2019-ben is támogatta a Gyulafehérvári Caritas több megyei programját, így az Otthoni Beteggondozó Szolgálatot és az Önkéntességet is.

A legnagyobb összeget, összesen 100.000 lejt, Maros Megye Tanácsa a Caritas Otthoni Beteggondozó Szolgálatának ítélte oda augusztus és november között, négy hónap ápolási tevékenységének részbeni támogatására. A szolgálat a megye 23 önkormányzatának területén több, mint 600 személynek biztosít egészségügyi alapápolást és szakápolást, valamint háztartási segítséget az arra rászorulóknak.

A Komplex Gyermekprogramhoz tartozó balavásári, gyulakutai, erdőszentgyörgyi és hármasfalui nappali foglalkoztató központok működéséhez 57.000 lejjel járult hozzá a Tanács 2019. augusztus-november időszakban. Itt összesen 110, I-IV. osztályos gyermek vesz részt egyéni és csoportos szociális tevékenységeken, foglalkoztatási terápiákon, prevenciós programokon, felzárkóztató korrepetálásokon.

A Maros Megyei Tanács 7.800 lejjel támogatta Az önkéntesség fejlesztése és a fiatal önkéntesek szakmai nevelése Maros megyében című projektet, amelyet a szervezet Önkéntesség programja valósít meg. A tevékenységek célja a 15-35 éves fiatalok önkéntességre nevelése és szakmai felkészültségük bővítése az önkéntes munka által Maros megyében.