A megérdemelt elismerés: Szász Hajnit kitüntették

„A határon túli példamutató munka elismeréseként Kemény Bertalan emléklap elismerésben részesül Szász Hajnal, a Gyulafehérvári Caritas Szocio-Medikális Ágazat Gyergyószárhegyhez tartozó Güdücön szolgálatot teljesítő falugondnok” – így szól a jó hír. A díjazásra a magyarországi Alsómocsoládon került sor június 23-án, ahová a kitüntetettet két munkatársa, Nagy-György Edit csapatvezető és András Ildikó ápolási vezető kísérte el.

 

A laudációban elhangzott: Szász Hajnal kilenc éve dolgozik a Gyulafehérvári Caritasnál falugondnokként és otthoni beteggondozóként szolgálva a Gyergyószárhegyhez tartozó Güdüc lakosságát.

Hajnal a güdüciek „polgármestere” mindenről is gondoskodik, kezdve a gyerekek születésétől, a nevelés, az iskolába eljutás, a betegek orvoshoz vivése… a születéstől a halálig a güdüciek mellett áll.

És a szó szoros értelmében így van, hiszen Hajnal nem ijed meg a kritikus helyzetektől, munkája során volt rá példa, hogy orvos és kórház hiányában ő vezette le a szülést, egészségügyi szakemberektől csak telefonos segítséget kapva. A kislány megszületett, Hajnalnak pedig eggyel több lett a keresztgyermeke.

Minden rendezvényen részt vesz, próbálja bevonni a helyi közösséget. Több civil szervezethez tartozik: együtt a közösséggel népszerűsíti a helyi termékeket. (Vannak ezen a településen olyan kisnyugdíjasok, akik jövedelem-kiegészítésként gyógynövényből, háztáji állatból készült termékeket készítenek, süteményeket sütnek, ezek eladásában segít a falugondnok.) A Vöröskereszt önkénteseként meleg ételt juttat el azon személyekhez, akik állapotuk és ráutaltságuk miatt nem tudják a maguk számára ezt előállítani.

Aktívan segítette a kis közösség azon tagjait, akik a pandémia során elveszítették jövedelmi forrásukat, pályázati lehetőséghez juttatva őket.

Ő egy példakép a munkatársai számára, a Caritas négy falugondnoka közül ő az, akiről mintát vehetnek társai, ami a rugalmasságát, ügyszeretetét, szociális érzékenységét illeti. Tanácsát gyakran kérik kollégái, tudásával nem fukarkodik, mégis a példamutatása a legjobb lecke.

Szász Hajnal nem innovációt akar elérni munkájával, hanem az egykori hagyományok továbbéltetését segíti. Édesanyjától azt tanulta, hogy ha van valamije, adjon belőle a nincstelennek, ne hagyja ki a lehetőséget, ha segíthet másokon. Ezt éli, erre tanítja gyermekeit, és példájával tanítja munkatársait, az elmagányosodott időseket, a rábízottakat is. Közösséget épít. Többet tesz, mint ami munkaköri leírásában szerepel. Tőle nőnapon minden güdüci hölgy-ellátott egy szál virágot kapott ajándékba. Itt kezdődik a szeretet a Caritas szeretetszolgálatában, amit mi, az önök segítségével egy elismeréssel szeretnénk viszonozni.” Az ajánlást András Ildikó írta a csapat nevében, Gyergyószárhegy polgármestere pedig írásban is megerősítette a tényt, hogy Szász Hajnal tisztességgel, hittel kitartással végzi falugondnoki munkáját.

A javaslattételek után a döntést a Falufejlesztési Társaság hozta meg, amely 2008 márciusában, Kemény Bertalan, a Falufejlesztési Társaság megalapítója és a falugondnoki szolgálat megálmodója és megvalósítója emlékének megőrzése érdekében Kemény Bertalan Falufejlesztési Díjat alapított. 2016-tól ezt emléklap odaítésével egészítette ki. A kitüntetés célja: „hogy erkölcsi elismerése legyen mindazoknak, országhatáron belül, illetve a Kárpát-medence területén, akik falugondnoki feladatukat legalább 5 éve, kiemelkedő színvonalon, a munkaidő korlátait nem ismerve végzik. Akik szakmai tudásuk legjavát nyújtva, mindig lelkiismeretesen, nagy türelemmel, együttérzéssel és odaadóan szolgálják településüket.”

Szeretettel gratulálunk a kitüntetettnek, várjuk haza, kívánva, hogy még sokáig munkatársunk lehessen!