A stratégiai partnerségen túlmenően

A Gyulafehérvári Caritas otthoni gondozói programjához Hargita Megye Tanácsa idén 425 000 lejjel járult hozzá. A támogatási szerződést május elején sikerült aláírni a Szociális és Gyermekjogvédelmi Igazgatósággal arra a közel hat hónapos projektre vonatkozóan, melynek célja, hogy a Caritas el tudja juttatni a minőségi szolgáltatásait 66 Hargita megyei településre.

Az említett időszakban 107 munkatársunk 3 076 340 lejnek megfelelő összegben 3 463 idős és beteg személy otthonában összesen 357 825 szolgáltatást nyújtott, melynek 13,81%-át fedezte a Megyei Tanácstól kapott támogatás. Emellett fontosnak tartjuk, hogy a beteggel és hozzátartozójával együttműködve, kölcsönös tapasztalatok megosztásával történjen a munka, az emberi méltóság tiszteletben tartását helyezve előtérbe. Ezen számok mögött mindig emberek vannak, akiknek szükségük van segítségre, mind szociális, mind egészségügyi ellátásra. Lényeges megemlíteni, hogy a fenti 3 463 ellátottból, 796-an teljesen meggyógyultak, 190 ember mellett pedig ott voltunk az elmúlásában. Nem mellékes a közel 31 000 pelenka felhelyezése sem, melyre azon betegeknek van szükségük, akik nem tudják önmagukat ellátni.

A felsorolt néhány számszerűsített adat csak egy pár információ, de minden egyes számról, esetről külön lehetne mesélni. Vannak betegeink, akiket évek óta gondozunk, tudják a napot, órát, mikor kell érkezzünk, várják, hogy mikor áll meg a caritasos autó a kapuban, mikor jönnek a lányok, akik örömet, segítséget, akár kenyeret és egyéb élelmiszert visznek a házukba. Sokan nehéz műtét után, kórházból hazakerülve kérik a Caritas beteggondozóinak a segítségét.

Tevékenységünkből adódóan szoros köteléket alkotunk a helyi önkormányzatokkal, kórházakkal, családorvosokkal, plébániákkal, és bárkivel, aki idős beteggel kerül kapcsolatba. Hargita megye területén hét ápolási csapatba (Alcsík, Felcsík, Gyergyószentmiklós, Maroshévíz, Székelyudvarhely, Székelykeresztúr, Parajd) szerveződve végezzük az ellátási munkákat.

Hargita Megye Tanácsa 2018-ban a Csíkszeredában működő mozgáskompetencia központot is támogatta 1200 lej értékben. Ebben a nappali központban az idősek a kinaesthetics alapelveit megismerve saját mozgáskompetenciájukat fejleszthetik, új szemlélettel átformálják a régi, berögzült mozgásmintáikat, ezáltal is megerősítve az önállóságukat, önellátásukat.

Ugyancsak támogatásban részesült az öt településen működő falugondnoki szolgálat. A hozzájárulás értéke 35 500 lej. A cél, hogy azok az emberek is jussanak olyan szolgáltatásokhoz, melyek egy átlagszemélynek minden nap, bármiféle segítség nélkül is elérhetőek. Ebben az időszakban négy falugondnoknak köszönhetően Székelypálfalán, Hágótőn, Récefalán, Güdücön, Farkaspallón élő emberek összesen 14 489 szolgáltatást kaptak.

Ezenkívül folyamatosan lehetőség van a betegközvetítő szolgálat igénybevételére, ahol olyan betegeknek segítünk eljutni szakorvosokhoz, ahol ez nehézséget okoz.

A megyei tanácstól kapott támogatás is nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy az idős betegeket otthonukban ápolhassuk, ezáltal költséghatékonyabban jutnak a szocio-medikális szolgáltatásokhoz, szemben egy kórházi vagy öregotthoni ellátással. Rendkívül fontosnak tartjuk, és ennek érdekében alapvető feladatunk, hogy a mozgáskorlátozott vagy mozgásképtelen, ágyban fekvő, alapvető szükségleteit ellátni nem képes embertársaink életvitelét javítsuk, egészségi állapotukat helyreállítsuk. Egyedül mi is képtelenek lennénk erre a munkára, ezért célul tűztük ki, hogy közösségeink felelősségérzetét is fejlesszük, a hozzátartozók, szomszédok és önkéntesek segítőkészségét támogassuk és bevonjuk. Ennek igencsak pozitív intézményes példája a Hargita Megye Tanácsával folyatatott partnerség.