A szegények világnapjára

„Szegények mindig lesznek veletek” (Mk 14,7) – ezt választotta az idei világnap mottójának Ferenc pápa. Kilenc pontból álló üzenetét még ez év június 13-án, Páduai Szent Antal emléknapján tette közé. 

A Szentatya szerint a szentírási idézet azt is jelenti, hogy a szegények nem kívülállók, hanem a közösség részei, testvéreink, akiknek vissza kell adnunk méltóságukat, biztosítani kell társadalmi befogadásukat. A jótékonykodás feltételez egy jótevőt és azt, aki részesül a jótéteményből, miközben a javakban való osztozás testvériséget ébreszt. Az alamizsna alkalomszerű, az osztozás tartós. A hívek, ha Jézust személyesen akarják látni és megérinteni kezükkel, tudják, hogy hová forduljanak: a szegények Krisztus szentségei, személyét képviselik. A teljes szöveg itt olvasható tovább >>>

Nem véletlen egybeesesés, hogy Árpádházi Szent Erzsébet, a Caritas védőszentjének ünnepéhez esik közel ez a világnap, mint ahogyan a Főegyházmegyei Caritas hagyományos gyűjtése is ezen a napon lesz a nélkülöző, hátrányos helyzetű gyermekekért. További részletek a gyűjtésről itt olvashatóak >>> 

Országos szinten, a világnap jelentőségének tudatosítására több katolikus civil szervezet és szerzetesrend fogott össze. Egyik mozzanata az a webinárium, amelynek témája Ferenc pápa „Mindnyájan testvérek” című szociális enciklikájának bemutatása, párbeszéd kialakítása ennek mentén és közös reflexió. November 9-én, kedden 18.30 órától a Zoom platformon, három nyelven (román, magyar és olasz) történő online találkozón az enciklikát Ft. Exc. Miguel Maury Buendia, Románia és Moldávia apostoli nunciusa fogja bemutatni. A helyek száma korlátozott, regisztrálni a https://cutt.ly/vRSK1Uv címen lehet (a következő lépésben mindenki a saját email címén kapja meg a zoom belépőt).

A szegények világnapját az évközi időszak 33. vasárnapjára Ferenc pápa alapította 2016-ban a Misericordia et Misera apostoli levélben, először pedig 2017-ben ünnepelték.