A szociális ellátórendszer reformjáról tanácskoztak

A Gyulafehérvári Caritas szervezésében Marosszentgyörgyön talácskoztak azállami és civil intézményvezetők, megyei és helyi önkormányzatok képviselői szeptember 2-án

Románia Képviselőháza, a Civil Társadalom Fejlődéséért Alapítvány és a Centras kezdeményezésére az ország régióiban szakmai tanácskozásokat tartanak, amelynek központi témája a szociális ellátórendszer újragondolása. Az Erdély hat megyéjét magába foglaló központi régióban a Gyulafehérvári Caritas vállalta fel a kerekasztal-megbeszélés megszervezését, partnerségben a Mentsétek meg a gyermekeket szervezettel (Salvati Copii).
Ennek érdekében szeptember 2-án Marosszentgyörgyön találkoztak a témakörben érintett állami és civil intézményvezetők, megyei és helyi önkormányzatok, valamint a sajtó képviselői. Objektív okok miatt Roberta Anastase a tervektől eltérően nem lehetett személyesen jelen a találkozón, de képviseltette magát tanácsadója, Narcis Munteanu révén, aki a találkozó megnyitójában kifejtette, hogy égető kérdés a szociális ellátórendszer átláthatóbbá tétele. Ezt követően Diana Berceanu, a FDSC progammenedzsere ismertette a tanácskozás célkitűzéseit, majd dr. Márton András, a Gyulafehérvári Caritas igazgatója köszöntötte házigazdaként a mintegy ötven részvevőt és egyúttal felvázolt egy új javaslatrendszert, amely a szociális szolgáltatói rendszer megreformálását tűzi ki célul a Caritas mint szociális szolgáltató többéves tapasztalataiból merítve.
Ezt követően a jelenlevők a következő három téma mentén fejtették ki és próbálták meg közelíteni álláspontjaikat: a szociális szolgáltatások újradefiniálása, a szociális szolgáltatások besorolása és az esélyegyenlőség biztosítása az állami és a civil szolgáltatók között. A tanácskozáson nem lehetett elsiklani afelett, hogy az állami és a civil szolgáltatók képviselői nézőpontjai között olykor hatalmas különbségek voltak/vannak, de épp az ilyen szakmai tanácskozások hivatottak szolgálni a vélemények ütköztetését és közelítését.
A találkozó a következtetések összefoglalásával zárult, a részvevők kifejtették, hogy hasznosak az ilyen jellegű egyeztetések és reményüket fejezték ki, hogy a találkozókon megfogalmazott javaslatok valóban tárgyát képezik majd a szociális szolgáltatórendszert újraszabályozó kormányhatározat(ok)nak. (Knecht Tamás)