A zabolai közösség katalizátora

Odafigyelés és együttműködés, bizalom és támogatás, közösségfejlesztés és felzárkóztatás. Alulról felfelé való építkezés, a helyi erősségek és erőforrások bevonása csupán néhány azon jellemzők közül, amelyekkel a Gyulafehérvári Caritas és a zabolai helyi közösség közötti kapcsolatot, munkát és ezek  eredményeit méltathatjuk.  Kovács Ottilia-Enikő és Péter Szabolcs, a Gyulafehérvári Caritas Kovászna megyei munkatársainak elmeséléséből közelebbről is megismerhetjük azt a tevékenységet, amelyet Zabolán folytatnak.

Mutassátok be pár szóban a munkátokat.

Kovács Ottilia-Enikő vagyok a közösségfejlesztő munkámat 2020. május 15 óta végzem a Gyulafehérvári Caritas-nál Zabolán. A munkám során több családdal beszélgetek és meghallgatom, hogy milyen igényeik vannak, miben tudnánk a segítségükre lenni, sok esetben adminisztratív ügyekben segítek nekik.

Péter Szabolcs vagyok, közösségfejlesztőként dolgozom Kovászna megyében több hátrányos helyzetű közösségben. 2015-ben Ozsdolán kezdtük e kihívásokkal teli munkát, 2018 óta Zabolán igyekszünk a helyi, szegény sorban élő roma közösséget kizökkenteni a tanult tehetetlenségből. Közösségi facilitátorként a feladatom a rendszeres terepezés során a közösséggel való kapcsolattartás, folyamatos párbeszéd, igényfelmérés és közös megoldás keresés a roma közösség által megfogalmazott problémákra.

Régóta jelen van a Caritas a településen?

Ottilia: A zabolai önkormányzattal 2015-ben indult az együttműködés az „United Networks-Integrált kezdeményezés a hátrányos helyzetű közösségek felzárkóztatásáért” projekt keretében. Amikor lehetőség adódott a településen a közösségfejlesztő folyamat indítására, az önkormányzat jelezte, hogy Zabolán szükség lenne egy ilyen jellegű tevékenységre, mivel felismerte ennek szükségességét a hátrányos helyzetű közösségében. A tevékenység  2018-ban indult el, a szükséges forrásokat részben a szervezet egy külföldi támogatója biztosította, illetve 2019 májusától ezen források a helyi önkormányzat támogatásával egészültek ki.

Milyen programok zajlanak a településen és kik ezek célcsoportja?

Szabolcs: Zabolán jelenleg közösségi és intézményi facilitálás, azaz közösségfejlesztés zajlik: a közösség által megfogalmazott problémákra, igényekre a helyi intézményekkel, partnerekkel közösen keresünk válaszokat, megoldásokat. Rendszeresen szervezünk csoportfoglalkozásokat a roma közösségben élő gyerekek számára, többségük sajnos nem jár iskolába, számukra létszükséglet, hogy bekapcsoljuk őket különböző fejlesztő foglalkozásokba. Néhányan járnak iskolába, számukra is rendszeresen szervezünk tevékenységet. Létrehoztunk egy önkéntes csapatot az iskolába járó nem roma tanulókból, ők a nagyobb rendezvényeinken segítenek a programok megszervezésében, például a táborokban. A VIII. és IX. osztályosok nagyon lelkesek és mindig várják a csoporttalálkozókat.

Továbbá felzárkóztató programokat szerveztünk gyerekeknek, fiataloknak és nőknek, mely során megtanultak jobban együttműködni egymással.. A munkatársaimmal több közösségi akciót is szervezetünk, mely által az adott közösség tagjai is részt vállaltak a feladatokból. Fontos megjegyeznem, hogy ez a közösségi munka alulról építkezik és a helyi közösség erőforrásaira, erősségeire fókuszál.

Hány munkatárs segítségével valósul meg a közösségfejlesztés?

Ottilia: Zabolán jelenleg egy teljes és egy részmunkaidős közösségi facilitátor, valamint egy intézményi facilitátor dolgozik. Közösségfejlesztő munkánkat a Kovászna megyei Konzultációs és Tanácsadó központ munkatársai egészítik, akik a gyermekek számára nyújtanak heti rendszerességgel tevékenységet.

Hogyan jellemeznétek a kialakult viszonyt a helyi közösség tagjaival?

Ottilia: A sok tereplátogatás alkalmával kialakult egy jó bizalmi kapcsolat a közösség tagjaival, ami a hosszútávú együttműködés nélkülözhetetlen alapja. Most már a lakók bizalommal fordulnak a Caritas munkatársaihoz. Számos kérdésben megkeresnek: szociális-adminisztratív, egészségügyi, iskolával kapcsolatos kérdésekkel fordulnak hozzánk, de vannak infrastrukturális gondok is, aminek előmozdítása több esetben is ami a mi hozzájárulásunk eredményeképpen, a közösség és az önkormányzat együttműködésével valósult meg. Ilyen volt például olyan vízáteresztő csövek elhelyezése, melyek megakadályozzák, hogy nagyobb esőzések esetén több házat is elöntsön a víz. Szerepünk sok esetben a hivatali kommunikáció „fordítása”, tisztázása a is a közösség felé.

Milyen problémákkal szembesültök a munkátok során a legtöbb esetben?

Szabolcs: A zabolai roma közösség legnagyobb problémája a kút vizének minősége. A másik nagy probléma, hogy esőzések után sárosak és szinte járhatatlanok a közösségbe vezető utak és sok a felgyűlt szemét a lakókörnyeztben. A munkahelyek hiánya, szociális támogatások hiánya is nagy gondot okoznak. Sok gyerek nem jár iskolába, egész nap az utcákon hányódnak, nagyon fontos rájuk odafigyelni, alternatív programokkal, alapkompetenciák fejlesztésével a tanulás, iskola fele irányítani őket.

Milyen formában zajlanak a tevékenység a koronavírus-járvány okozta korlátozások ideje alatt?

Ottilia: A járvány miatti kijárási tilalom ideje alatt a fizikai jelenlétünket egy időre a terepen felfüggesztettük, de a folyamatos kapcsolattartás, a párbeszéd nem szűnt meg, hanem átköltöztettük az online térbe és telefonbeszélgetésekre cseréltük. Rendszeresen tájékoztattuk a közösség tagjait a kötelező előírásokról és szabályokról, 2-3 naponta beszéltünk velük telefonon, volt amikor ők kerestek kérdéseikkel, problémáikkal. Április végén és május elején, valamint júniusban a közösség igényeit figyelembe véve élelmiszercsomagokat osztottunk a zabolai és a petőfalvi roma közösségben. A gyermekek csoportos tevékenységét is kénytelenek voltunk felfüggeszteni, de mihelyt a korlátozások enyhültek heti rendszerességgel osztottunk ki nekik otthon elvégezhető, játékos feladatokat, amiket a következő héten ellenőríztünk és értékeltünk.

Milyen távlati terveket tűztetek ki a tevékenységet illetően Zabolán?

Szabolcs: Elsősorban szeretnénk, ha a közösség, amellyel már 2 éve dolgozunk egy idő után képes legyen az önszerveződésre. Hosszú távon szeretnénk a közösséget kimozdítani a tehetetlenségből és segíteni őket az önszerveződés útján, hogy képesek legyenek felismerni belső értékeiket, erőforrásaikat.

A másik tervünk, hogy a zabolai önkéntes fiatalokat aktivizáljuk, szeretnénk bekapcsolni őket közösségi programjainkba és egy szocio-muzikális  program keretében egy vegyes gyermekkórust is létrehoznánk.

Az iskolával közösen és a Polgármesteri Hivatallal partnerségben beindítanánk egy Második esély programot, hiszen a roma közösségből több személyt is lehetne oktatásba részesíteni. Szeretnénk szülői csoportot kialakítani, a hátrányos helyzetben élő közösségből a kisgyermekes anyukáknak mondókázó foglalkozást szervezni. Abban szeretnénk támogatni a családokat és segíteni őket, hogy fontosnak tartsák és vegyék komolyan a gyermekeik iskoláztatását.

(Az interjút készítette: Bedő Krisztina)