A zene mindenkié

A Gyulafehérvári Caritas programjain résztvevő sérült gyerekek és fiatalok számára zenés foglalkozások indultak Székelyudvarhelyen 2018. szeptember 19-én. Szerda délutánonként a 0-6 éves gyerekeket, csütörtökön a nagyobb gyerekeket és fiatalokat fogadjuk egy kis közös zenélésre.

A foglalkozások előre megtervezett, felépített program szerint zajlanak, ahol a gyerekeknek lehetőségük van különböző hangszereket kipróbálni, új énekeket és mondókákat megtanulni, valamint elsajátítani a zenetanulást változatos módszerek segítségével. A tevékenység gyógypedagógus vezetésével történik.

A programnak van aktív, illetve passzív része is. Az aktív zenélés során a csoport tagjai általában ritmikus feladatokat kapnak, amelyeket különböző hangszerekkel kísérnek (csörgők, csengők, dobok, xilofon, stb.), vagy tapssal és egyéb kreatív hangadással. A cél, hogy a csoportban összhang alakuljon ki, a gyerekek és fiatalok odafigyeljenek egymásra és idővel megtalálják helyüket az egység részeként is. A passzív zenés foglalkozás során a gyerekek és fiatalok zenét hallgatnak, majd a nagy csoportban meg is próbálják kifejezni a bennük felkeltett érzéseket (rajzban, szóban, mozdulatban).

A zenés foglalkozások elsődleges célja a gyerekek szociális képességeinek fejlesztése, a közös zenealkotás örömének a megtapasztalása, valamint a szépérzék és a gyerekek kreativitásának fejlesztése. Emellett a minőségi hangszereknek és fejlesztőeszközöknek köszönhetően nagy hatással van a gyerekek kognitív képességeinek fejlődésére is (érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezet, gondolkodás).

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatalának, hogy támogatta tevékenységünket. Segítségükkel olyan fejlesztőeszközöket vásárolhattunk, amelyeket a csoportos és az egyéni fejlesztések során használunk.

(Zsombori Katalin, gyógypedagógus)