Adj helyet és adj munkát!

Pályázati felhívás önkormányzatok, intézmények, közösségek számára a X. Caritas önkéntes tábor megszervezésére

Az idei nyári önkéntes táborunkat olyan településen/civil szervezetnél/ intézménynél szeretnénk megszervezni, amely nyitott egy 100 fős csapat vendégül látására és örömmel fogadja munkánkat. Egy héten keresztül végzett kétkezi és közösségépítő munkánkkal szeretnénk megajándékozni a tábort befogadó közösséget, remélve, hogy maradandó értéket teremtünk. 

Várjuk pályázataikat!

A Caritas önkéntes táborról
WorkCamp jellegű (munka)tábor, ahol megközelítően 100 önkéntes dolgozik a pályázatot elnyerő település/intézmény/közösség javára, egy héten keresztül. A tábor a pályázó által megfogalmazott helyi igényre, szükségre kíván választ adni, azáltal, hogy a résztvevő önkéntesekkel közösségépítő tevékenységeket és konkrét fizikai munkát vállalunk fel és végzünk el. Ezért célunk kettős: értéket teremtsünk a pályázó javára és az önkénteseket új tapasztalatok és kapcsolatok szerzéséhez, építéséhez,  személyes gazdagodásukhoz segítsük hozzá.

A tábor időpontja július 8-14., helyszíne jelen pályázat nyertesének helyszíne.

A pályázók köre lehet:
• falvak/községek/kisvárosok önkormányzata,
• civil és egyházi szervezetek/
intézmények/közösségek,
• közintézmények,
• Caritas intézmények,
• helyi közösségek.

Előnyt jelent, ha a pályázatot együttműködésben/partnerségben adják le és kívánják megvalósítani önkormányzatok és/vagy civil szervezetek és/vagy egyházak és/vagy közintézmények, stb.

Pályázati felhívás, részletek >>>
Pályázati űrlap >>>