Adj munkát egy tettrekész csapatnak!

WorkCamp  – Caritas önkéntes tábor: A táborban 80-100, többségében fiatal önkéntes vesz részt, akik a pályázó által kért feladatokat látják el, legyen az fizikai munka vagy közösségépítő tevékenység.

A pályázó település szükségleteire kívánunk választ adni az önkéntesek munkája, valamint a helyi lakosok bekapcsolása által. Olyan feladatok elvégzését vállaljuk, melyek a közjót szolgálják, így köz- és tanintézmények, közterek, egyházi területek javítását, és a közösség tagjainak szóló programok szervezését.

Célunk, hogy jelenlétünkkel, munkánkkal értéket teremtsünk a pályázó közösség javára, a résztvevő önkéntesek pedig  új tapasztalatokkal és kapcsolatokkal gazdagodjanak.

Időpont
2015. július 6-12.

A pályázók köre
• falvak/községek/kisvárosok önkormányzata,
• civil és egyházi szervezetek/intézmények/közösségek,
• közintézmények

Előnyt jelent, ha a pályázatot együttműködésben/partnerségben adják le és kívánják megvalósítani önkormányzatok és/vagy civil szervezetek, egyházak, közintézmények. Civil szervezetek számára javasolt az önkormányzattal való együttműködés. 

Pályázat bemutatása

A Gyulafehérvári Caritas idén immár tizenkettedik alkalommal szervez tábort önkéntesei számára. Az emúlt négy évben WorkCamp formában valósítottuk meg táborunkat, mely során önkénteseink közhasznú munkát végeztek a település javára. Az egy hét alatt több mint 2500 munkaórát töltöttek fizikai munka végzésével és közösségépítő tevékenységek szervezésével.

A 2015-ös nyári önkéntes táborunkat egy olyan településen szeretnénk megszervezni, amely nyitott egy 80-100 fős csoport vendégül látására és örömmel fogadja a táborlakók munkáját. Egy héten (öt munkanapon) keresztül végzett kétkezi és közösségépítő munkánkkal szeretnénk megajándékozni a tábort befogadó közösséget, annak reményével, hogy maradandó értéket teremtünk.

A tábor 2015. július 6-12. között valósul meg 80-100 önkéntes részvételével

(a résztvevők többsége 16-22 év közötti fiatal, nem szerinti eloszlás: kb. 75% nő, 25% férfi), akik egy héten keresztül kiscsoportokban dolgozva segítik az őket befogadó közösséget.

Közhasznú, közösségépítő munkák (néhány példa), amelyeket vállalni tudunk:

• Vakációs programok szervezése a település gyerekei és (igény esetén) a fogyatékkal élő személyek számára
• Egyedül élő, beteg, idős emberek otthoni látogatása és segítése, a háztájak, kertek rendberakása, igény után igazodó egyéni segítségnyújtás
• Kétkezi munka végzése a helyi igényekhez igazodva: iskola, óvoda felújítása, templomok, kertek, játszóterek javítása, rendberakása vagy amire szükség van. Mindez a helyi erőforrások igénybevételével. A Caritas tábor biztosítja a szükséges emberi erőforrást, az anyagokat, eszközöket a pályázó kell beszerezze.
• Bármilyen jellegű munka a helyi környezet és a közösség építése, fejlesztése érdekében az elöljárókkal való megegyezés alapján.

Várjuk a konkrét, munkára vonatkozó ajánlásokat, melyeket önkénteseink végezhetnek a helybeli emberek irányítása mellett. Az elvégzendő feladatok köre teljesen kötetlen, olyan közhasznú munkák leírását várjuk, melyek Önök szerint a közösség életében jelentőséggel bírnak, épülést szolgálnak és amelyek megvalósításában önkénteseinkkel mintegy katalizátorként segíthetünk.

Táborunkban 80-100 résztvevőre számítunk, az elvégzendő munkákat ehhez a számhoz kérjük tervezni.

Amire szükségünk van ahhoz, hogy egy ilyen jellegű, ekkora méretű tábort az Önök településén megszervezzünk:

• Fedett elszállásolás biztosítása (iskola, óvoda, osztályterem, sportcsarnok, stb.) 60-80 önkéntes részére
Vendégszobák vagy ággyal rendelkező szobák biztosítása idősebb önkénteseink számára (10-20 fő)
• Szükséges a megfelelő tisztálkodási és higiéniai feltételek biztosítása is (elegendő WC, tusoló, ivóvíz)
• Az étkezés helyben való biztosítására várunk javaslatokat 100 fő részére, a napi háromszori étkezés költségeit a Caritas vállalja, önköltségi (előállítási) áron
• Szükségünk lesz egy közösségi teremre, amely képes befogadni a táborozókat étkeztetés céljából és a délutáni foglalkozások lebonyolítására
A munka jellegétől függően kérjük a szükséges munkaeszközök és anyagok biztosítását

Szeretnénk, ha a tábor ideje alatt a lehető legtöbb helybeli ember kapcsolódna be a közösség érdekében végzett munkába. Táborunk célját tekintve fontos, hogy a helyiekkel együttműködve érjük el a kitűzött célokat. Ugyanakkor, meg szeretnénk adni a lehetőséget arra, hogy ők is kipróbálják magukat az önkéntes munkában, vállalják a felelősséget közösségük életében, képviseljék az alapvető emberi értékeket.

A pályázás módja

Amennyiben ajánlatunk felkeltette az Ön mint elöljáró érdeklődését, kérjük küldje el hozzánk pályázatát, amelynek tartalmaznia kell:

  1. A kitöltött pályázati űrlapot (mely tartalmazzon egy rövid ismertetőt a településről, demográfiai adatokkal, helyi sajátosságokkal, jellemzőkkel; egy részletes leírást azokról a munkákról, amelyek elvégzésére javaslatot tesznek; az elszállásolásra és az étkeztetésre vonatkozó körülményeket, lehetőségeket, stb.). Kérjük térjenek ki arra is, hogy milyen lehetőséget látnak a helyiek megszólítására, bekapcsolására, kb. hány embert tudnak mozgosítani.
    Az űrlapot a pályázati kiíráshoz csatolva küldjük.
  2. Egy szándéklevelet, amelyben leírják, miért látják fontosnak, hogy a 2015-ös Caritas önkéntes tábor az Önök településén, az Önök közösségében valósuljon meg.

Pályázati határidő

A pályázat beküldésének határideje: 2015.február 20., 24:00 óra. A szándéklevelet és a kitöltött pályázati űrlapot e-mailben kérjük eljuttatni a [email protected] címre.

A pályázatok beérkezéséről minden pályázónak visszajelzünk. Amennyiben nem érkezik részünkről írásos visszajelzés, kérjük jelezze ezt felénk a lent megadott telefonszámon.

2015. március 20-ig választjuk ki az idei tábor haszonélvezőjét. Az eredményről minden jelentkezőt értesítünk.

Az elkövetkezendő együttműködés reményében,
Tatár Előd, táborszervező

Elérhetőségek és további információk:
tel: 0735-735-164, e-mail: [email protected]

535500, Gyergyószentmiklós
Kossuth Lajos u. 31. sz.