Ajándék televízió

Egy csepp a tengerben nem sok, de a csepp nélkül a tenger sekélyebb volna.

Szeptember folyamán a jószándékú Oláh-Gál család által fölajánlott színes televízióval sikerült meglepjük Imre bácsit csíkszentléleki otthonában. Az ágyhoz kötött, egyedül élő bácsi háztartásából hiányzott a televízió. E háztartási cikk hiánya miatt a társadalomból való kirekesztődés veszélye állt fenn, ugyanis a külünböző csatornák által sugárzott események nem juttak el Imre bácsihoz ezért információkban szegénnyé vált. E nagylelkű ajándék viszont meggátolná az információs társadalomból való kirekesztettséget.

Nagyon meglepődött az ajándéktól, arcán a döbbenet és az öröm sugárzott: „ Ennél kedvesebb meglepetést nem is kaphattam volna!” – mosolyogott Imre bácsi és kezelés alá vette a televízió távirányitóját.
Mindannyian naponta találkozunk a szükebb lakókörnyezetünkben nélkülöző embertársainkkal. Sokunkban felmerül a gondolat, hogy hogyan tudnánk segítséget nyújtani nekik, támogatást, ahhoz, hogy akár csak egy picit is könnyebbé tegyük megélhetésüket. Amikor ilyen gondolatok jutnak eszünkben, akkor : …önmagát becsüli meg minden nemzedék azáltal, hogy tudomásul veszi: a világ nem vele kezdődött.

Napjainkban nagyon fontos az emberek egymásnak nyújtott önzetlen segítsége – melyet helyi szinten erősiteni szükséges – így az Oláh-Gál család a Gyulafehérvári Caritas otthoni beteggondozás szolgálatát nagyraértékelve a szervezet munkatársaira bízta adományának eljuttatását egy idős személy részére. A Gyulafehérvári Caritas mint egy összekötő híd szerepét betöltve – az Oláh-Gál család illetve a szegényesen élő Imre bácsi között – gördülékenyen juttatott el a fölajánlott televíziót egy olyan idős bácsinak, aki hiányt szenvedett belőle.

Mindannyian felelősek vagyunk azokért akik kevésbbé szerencsés körülmények között, illetve több szempontból is hátrányos helyzetben élnek, ezért ne feledjük, hogy ami az egyik családban fölöslegessé vált azt egy másik használni tudja és hihetetlen örömet okoz, nemcsak a megajándékozottnak, hanem az ajándékozónak is.

Köszönjük az Oláh-Gál család nagylelkű támogatását. (Égei Emőke)