Alapoktatás roma felnőttek számára

Két tankönyv kiadásával szeretnénk segíteni a roma felnőttoktatásban dolgozó pedagógusok munkáját. Az alapoktatás, mint az írás és olvasás, az alapvető matematikai és digitális kompetenciák nélkülözhetetlenné váltak a mai társadalomban való aktív részvételhez. Felnőttoktatással foglalkozó szakemberek, valamint roma felnőttekkel végzett interjúk alapján alkottunk meg két olyan tanári segédanyagot, amely írányt mutathat az oktatók számára a roma felnőttek illetve családok oktatása terén.

A tanári segédanyagok létrehozásában segítségünkre szolgáltak azon szakemberek véleménye, folyamatos visszajelzése, akik jártasak a roma felnőttek és családok oktatása terén. Még 2018 májusában került megrendezésre a segédanyagok bemutatása, valamint egy műhelymunka, ahol a résztvevők elmondhatták véleményüket, javaslataikat és további ötleteik bekerülhettek a készülő anyagokba. Az egyik oktatói segédanyag a roma felnőttek alapfokú oktatásának megvalósításához járul hozzá, míg a másik egy eszköztár a roma felnőttek családi oktatásához.

A segédanyagok a következő tematikájú tanegységeket foglalják magukba:
• alapvető írás és olvasási készség fejlesztése: segítséget nyújt az oktatónak abban, hogy hogyan építse fel ezt a tanegységet, miként tanítsa az ábécét valamint hogyan gyakorolják az összeolvasást és fejleszék a szövegértést;
• matematikai kompetenciák fejlesztése: támpontokat ad az oktató számára a résztvevők számfogalmának kialakításához és fejlesztéséhez, valamint alapvető matematikai műveletek elsajátításához;
• digitális kompetenciák fejlesztése: okostelefonok és számítógépek használatát sajátíthatják el a résztvevők.

A tanári segédadanyagok elérhetők lesznek 2018. szeptemberétől a következő honlapon: www.project-bera.eu

A BERA projektről

A 2015-ben indult a BERA (Basic Education for Roma Adults) elnevezésű Erasmus+ projekt. A projektcsapat hat különböző ország Caritas munkatársaiból tevődik összei: Linzi Caritas (Ausztria), Caritas Viseu (Portugália), Caritas Bosne i Hercegovine, Caritas Subotica (Szerbia), Caritas Ambrosiana (Olaszország) és a Gyulafehérvári Caritas. A cél egy olyan nemzetközi csapat kialakítása, akik együtt dolgozva ki tudnak alakítani olyan innovatív metodológiát, amely hatékonyan segíthet a Roma felnőttek alapvető írási, olvasási és számolási készségeinek fejlesztésében.