Ápolásban dolgozók továbbképzése

Az ápolásban dolgozó szakemberek gyakori munkahelyváltoztatásának, a munkaerővándorlás csökkentése érdekében fontosnak tartjuk szakembereink továbbképzését, szakmai önbecsülésük növelését. Ebben az évben, a világjárvány idején még inkább igaz ez, hiszen egyre inkább bebizonyosodik az ápolói szakma kiemelkedő szerepe és fontossága.

Szervezetünk több mint 20 éve nyújt egészségügyi szolgáltatást Székelyföld szinte minden településén. Az otthoni és intézményi betegellátás területén szakápolóink különösen két témában szembesülnek kihívással: egyrészt az elöregedő európai társadalmakhoz hasonlóan, kihívást jelent a demenciában szenvedő idős személyek ellátása, megfelelő gondozása, valamint a krónikus, nehezen vagy egyáltalán  nem gyógyuló sebek ellátása a betegek otthonában.

A romániai felnőttképzési programok kínálatából hiányzanak ezen a területen a képzések, tréningek, ezért szervezetünk két témában is, szakmai továbbképzést biztosíva igyekezett szakápolóink munkáját segíteni.

2020 szeptember, októberében a Demens betegek ellátása témakörében, az érvényben levő előírásokat betartva, 6 képzést szerveztünk több mint 80 személy részére (4 csoport Hargita megyében, 1 Kovászna megyében és 1 csoport Maros megyében). A képzések során a résztvevők a következő témákkal ismerkedtek:

  • Professzionális ellátás, önismereti munka (Egyén és a szakmai én)
  • Az idős kor lélektana:  az idős kor pszichológiai, biológiai, szociológiai változásai
  • Az időskori patológiás elváltozások, a demencia stádiuma és az egyénre gyakorolt hatása
  • A személyközpontú gondozás Tom Kitwood elméletére alapozva
  • A demenciával élőkkel való kommunikáció
  • A demenciával élőket ellátó pillérek, és a gondozó családok terhelődésének szerepe
  • Validáció témaköre, a demenciával élők érzelmi világa, viselkedésének a megértése

Október és december között, több mint 40 személy a Modern sebellátás témakörében is szerezhetett ismereteket 3 elméleti képzés és az azt követő gyakorlati terepkiszállások során.  A Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen és Gyergyószentmiklóson megszervezett képzések során fontos célkitűzés, hogy a szakápoló képessé váljon a sebek önálló ellátására, meg tudja ítélni, milyen változások alakulnak ki kezelés közben a seben és környékén, mikor folytathatja önállóan a kezelést és mikor kell az orvos döntését kérnie.

Ezen témákban való jártasság kiemelkedően fontosnak bizonyult az év folyamán, hisz az érvényben levő intézkedések idején a korházak csak a sürgősségi esetek ellátására korlátozódtak, így a Caritas otthoni beteggondozó szolgálata, olyan személyeket is kénytelen volt ellátni, akiket a világjárvány tombolása előtt az egészségügyi intézmények láttak el.

Szervezetünk fontosnak tartja szakemberei szakmai fejlődését, az élményszerű tanulást, használható tudást kínálva kollégáinak. Hisszük, szakmai önbecsülés és fejlődési lehetőségek által nagyobb az itthonmaradás esélye, valamint javul azon ellátottak életminősége, akikkel kollégáink nap mint nap munkájuk során találkoznak.

A képzési programok a Magyar Kormány, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága és a Bethlen Gábor Alap támogatásával valósultak meg, felvállalva a programok működésével összefüggő kiadások részleges finanszírozását.