Ápolói szakképzések 13 megyében

A Gyulafehérvári Caritas Szociomedikális Ágazata partnerségben a Jászvásári Caritas-szal és a Four Change Egyesülettel 2014. május 1-től kezdődően útjára indította Az egészségügyi és szociális szolgáltatások minőségének javítása a nők ápolói szakképesítése révén elnevezésű projektet.

A 18 hónapos futamidejű projekt keretén belül, a központi, nyugati és észak-keleti fejlesztési régiók 13 megyéjéből származó 765 szakképesítéssel nem rendelkező nő vehet részt szakmai továbbképzésen, ami megkönnyíti számukra a munkapiacon való elhelyezkedést, továbbá lehetőséget ad jelenlegi szakmai tudásuk fejlesztésére.  A projekt hosszú távon hozzájárul az országos egészségügyi és szociális szolgáltatások minőségének javításához.

A munkapiacion fennálló esélyegyenlőtlenség összefügg a megfelelő képesítés, illetve képzések hiányával, valamint az elégtelen szociális és társadalmi fejlettségi szinttel, hiszen a munkahelyek hiánya és a magas munkanélküliség fokozottabban érinti a vidéki régiókat. A legfrissebb adatok szerint a romániai kórházakban 0,2 kórházi ápoló jut egy betegre, míg az Európában átlagosan egy ápoló egy betegre. Regionális szinten (vidéken) a kórházi ápolók hiánya szoros összefüggésben áll a szociomedikális szolgáltatások alacsony fejlettségi szintjével. A kis településeken különösen nehéz szolgáltatásokat nyújtani a megfelelő képzettséggel rendelkező személyzet nélkül.

A projekt fő célkitűzései:
• elkészíteni egy tanulmányt a szakmai szegregációról, amely az esélyegyenlőséget, valamint az egészségügyi és szociális szolgáltatás szektorban alkalmazott bérezési gyakorlatot és karrierlehetőséget elemzi. A tanulmány részleteiben vizsgálja  a nők hozzáférését az egészségügyi és szociális szakmákhoz mindhárom fejlesztési régióban, továbbá segít azonosítani azokat a kis régiókat, ahol szükség van szakképzett személyzetre;
• megszervezni legkevesebb 20 informáló találkozót a polgármesteri hivataloknál és kórházaknál, melyek során teljeskörű bemutatásra kerül a projekt;
szakmai továbbképzést biztosítani 765 nőnek a vidéki és városi régiókból egyaránt, annak érdekében, hogy nagyobb eséllyel találjanak munkát az egészségügyi és szociális szolgáltatási szférában, illetve, hogy ne veszítsék el már meglévő munkahelyüket a szakképesítés hiánya miatt. A képzéssorozat megfelel a romániai foglalkoztatási kód (COR 513 204) 2-es szintű szabályzatának, és záróvizsgával ér véget. Az ápolói képzéssorozat 13 megyében zajlik, több mint 33840 órát foglal magába (elméleti és gyakorlati rész) 47 képzésre osztva;
• létrehozni az első szakmai egyesületet az ápolók számára, melynek fő célja az ápolók érdekképviselete, illetve a jogaikra vonatkozó törvények alakításában való aktív részvétel. Az egyesület alapítótagjai a képzést elvégzett nők soraiból kerülnek ki;
• megszervezni három regionális szemináriumot azzal a céllal, hogy hirdessük az esélyegyenlőséget és a szakmai képesítés fontosságát a szakmai képesítéssel nem rendelkező nők körében;
• médiakampány szervezése, hogy tudatosítsuk az esélyegyenlőség biztosításának fontosságát a szociomedikális szférában, illetve a szakmai képesítés jelentős szerepét a szolgáltatások fejlődésében;

A projekt a Fehér Brassó, Kolozs, Kovászna, Szeben, Hargita, Maros, Iasi, Neamt, Bákó, Suceava, Vaslui és Hunyad megyékből származó nőket szólítja meg a következő szempontok alapján:
• vidéki térségben elő nők, akik nem rendelkeznek megfelelő szakképesítéssel ahhoz, hogy a helyi egészségügyi és szociális szolgáltatásokat nyújtó intézmények alkalmazni tudják,
• ápolói munkakörben dolgozó, de megfelelő szakmai képesítéssel nem rendelkező nők,
• városi térségben elő munkanélküli nők.

A projekt az Európai Unió támogatásával valósul meg, az Európai Szociális Alap ágazati operatív program Humánerőforrás-fejlesztési alap által, 2007-2013 (Befektetés az emberi erőforrásokba, 6. prioritási tengely: „A társadalmi integráció”, Beavatkozási terület 6.3 DMI „Nemek közötti egyenlőség a munkaerőpiacon”). A projekt időtartama 18 hónap, a támogatás teljes összege 5.881.056.90 lej, melyből a vissza nem térítendő támogatás összege 5.763.435.76 lej.

(Sajtótájékoztató: Csíkszereda, 2014. május 29.)