Ápolók májusa a Caritasnál

Az ápolás kerül fókuszba május hónapban a Gyulafehérvári Caritas keretében. Azokra a munkatársakra irányítjuk a figyelmet, akik ápolnak idősotthonokban, otthoni beteggondozóként, falugondnokként illetve megannyi más területen pártját fogják a támaszra szoruló személynek.

  • Mi kell ahhoz, hogy valakinek az ápolás legyen a hivatása?
  • Mi a sikerélmény az ápolásban?
  • Honnan kap erőt az ápoló, ha nehéz a feladat?
  • Hogy fonódik össze hivatás és küldetés?
  • Hogyan tekint az ápolóra a gondozott, a hozzátartozó, az orvos, és látja-e létének értékét a közössége?

Ilyen kérdések mentén visszük közelebb az érdeklődőkhöz az ápolók világát, május hónap folyamán Csík-, Gyergyó-, Udvarhely-, Maros- és Háromszéken szervezve eseményeket, konferenciákat, készítve írott és elektronikus anyagokat a témában. Ugyanakkor adományozásra is lehetőséget teremtünk, a készpénz-támogatást az ápolók munkájának segítésére, eszközvásárlásra fordítjuk. >>>

Az ápolók munkájának támogatására szánt készpénz-adományokat bevihetik személyesen is az otthoni beteggondozók székhelyére, idős otthonokba, illetve átadhatják caritasos munkatársnak, aki továbbítja az összeget, és a lehető legrövidebb időn belül visszajuttatja az adományozónak a támogatást igazoló nyugtát.

 

 

Az Ápolók Nemzetközi Tanácsa (International Council of Nurses, ICN) a modern ápolás, nővérképzés, valamint a betegellátás reformjának elindítója, Florence Nightingale születésének évfordulója tiszteletére 1974-ben választotta május 12-ét az Ápolók Nemzetközi Világnapjának. Florence Nightingale 1820-ban született,1853-tól aktívan részt vett a krími háborúsérült katonáinak ellátásában, és kevesebb, mint 2 hónap alatt oly mértékben átszervezte a betegellátás rendszerét, hogy a 40%-os halálozás 2%-ra csökkent a katonák körében. A katonáktól a lámpás hölgy nevet kapta, mert gyakran éjszakánként is lámpával a kezében látogatta és ápolta a szenvedőket. Hirdette, hogy az alapvető méltósághoz és a megfelelő ellátáshoz mindenkinek joga van, nemtől, nemzetiségtől és vallási felekezettől függetlenül.