Gyermekek felkarolása

Romániában a gyermekelhagyás fő oka a szegénység. Több, mint 60.000 gyerek él távol a családjától, a szociális védelmi háló valamilyen formájában részesülve.

Fehér megyében a Gyulafehérvári Caritas több, mint tíz éve aktívan részt vesz a hátrányos helyzetű gyerekek szociális gondozásában, hiszen két gyermekotthon működtetését is átvállalta a Fehér Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóságtól. Az átvétel azzal a céllal történt, hogy a családi körülményekhez a lehető legközelebb álló környezetben minőségi szolgáltatást biztosítson a gyermekek számára, ezáltal is elősegítve társadalmi és szakmai beilleszkedésüket.

Abból az előfeltevésből indultunk ki, hogy egy civil szervezetnek sokkal több lehetősége van arra, hogy integrált, a gyerekek egyéni igényein alapuló szolgáltatásokat nyújtson, hogy nyitott legyen a közösség fele, és komplex módon közelítse meg az érintett gyerekek egyéni fejlődését.

Ennyi év után az eredmények bizonyítják, hogy erőfeszítéseink nem voltak hiábavalók. Elmondhatjuk, hogy a szolgáltatásaink megfelelnek a szakma minőségi standardjainak, az ellátottaink kiemelkednek méltóságban, felelősségvállalásban és optimizmusban, munkatársaink pedig profizmussal és felelősségteljesen tudnak viszonyulni a gyerekek igényeihez és elvárásaihoz.

A szociális szolgáltatások átruházása a közintézményekről a civil szervezekre, véleményem szerint, a sokéves tapasztalaton alapul, és megoldást jelent a romániai szociális szolgáltatások iránti igény hatékonyabb és kiegyensúlyozottabb lefödésére. A felelősség, hogy az állampolgárok hozzáférjenek a szociális szolgáltatásokhoz, azonban nem átruházható, az mindig az államé. Még akkor is, ha a szolgáltatásokat civil szervezetek nyújtják.

(Cristea Mihaela)

[email protected]