Árvíz után…

Nemcsak a víz árad, ha túl sok van egy helyen belőle, hanem a jónak a természetéhez is hozzátartozik a kiáradás. Ennek a kiáradásnak voltunk tanúi Udvarhely környékén a 2005. augusztus utáni időszakban.

Az együttérzésből és a segíteni akarásból fakadó jószándék adományok sokaságával árasztotta el az árvízkárosult közösségeket. Az adományok egyik közvetítője a Gyulafehérvári Főegyházmegye Caritas volt.
Kitüntetett bizalommal fordult hozzánk adományközvetítésért a magyarországi Katolikus Karitász, a nyugat-európai partnerszervezetek, helyi és megyei önkormányzati felelősséghordozók, egyházak, tengerentúli szervezetek és számos magánszemély.
Ennek a bizalomnak próbáltunk megfelelni az eltelt időszakban azzal, hogy a helyszínen begyűjtött információk alapján a lehető leghatékonyabban igyekeztünk az adományokat az árvíz által érintett emberek, közösségek megsegítésére, hasznára fordítani.

Munkánk a következőkben foglalható össze:

  • gyorssegély eljuttatása az érintett települések lakosságának az első napokban;
  • helyi és nemzetközi erőforrások mozgósítása a károsultak megsegítése érdekében;
  • az érintett lakosság anyagi természetű kárának enyhítése, kárpótlása;
  • segítségnyújtás a lelkekben keletkezett károk enyhítése érdekében: lelki iszaptalanítás, gyermekek táboroztatása, önkéntesek képzése;
  • közösségi épületek felújítása, helyreállítása;
  • segélyszervezetek és más segítőszándékú felelősségvállalók közötti kapcsolatteremtés
  • infrastrukturális rehabilitáció terén közvetítés, részvállalás.

A megelőlegezett bizalmat tiszteletteljesen megköszönjük. A megsegített közösségekkel együtt adunk hálát a jó Istennek azért, hogy a borúra derűt adományozott és hozzásegítette a közösségeket ahhoz, hogy újra normális körülmények között élhessék mindennapjaikat.