Az érzelmek szerepe életünkben, kommunikációnkban

Február első napjaiban a Ki-Út Konzultációs programunk munkatársai szenvedélybetegeknek és hozzátartozóiknak szerveztek találkozót Csíkszentdomokoson, a Segítő Nővérek lelkigyakorlatos házában, 24 személy részvételévél.

Kedves Rita segítő nővér és Borota Gábor, a KI-ÚT program munkatársai előadásaikban az érzelmek felismeréséről, beazonosításáról és kifejezéséről tartottak előadásokat.

szenvedélybetegség egy játszma, társas játszma, hiszen kihatással van környezetünkre.

Fontos tudnunk, hogy érzéseink bizonyos jelzések, reakció arra, ami körülöttünk történik. Meg kell tanulnunk érzelmileg gondoskodni magunkról, megengedni magunknak, hogy a negatív érzéseinket is kifejezzük, nemcsak a pozitívokat. Igaz nem tehetünk arról, hogy milyen érzések vannak bennünk, viszont arról már igen, hogy mit kezdünk mindezekkel. Próbáljunk meg szavakkal kommunikálni, felismerni saját és mások érzéseit, gyakoroljuk a helyes én közlést, javasolták a szakemberek.

 

Az előadásokon kívül kiscsoportos megbeszélésékre került sor, ahol mindenki elmondhatta, hogy milyen gondok, örömök érték a legutóbbi találkozó óta, milyen tervei vannak, hol tart most a józanság és az önismeret útján.

A résztvevők visszajelzései szerint tanulságos előadásokat hallhattak és tartalmas együttlétben volt részük. Bevallásuk szerint sokat kell fejlődjenek érzelmeik beazonosítása és kifejezése terén, de ez a hétvége úgymond útmutatóul szolgált számukra.

A vasárnap kora délután végetért találkozóról mindenki feltöltődve, reményteljesen távozott, várva a következő együttlét időpontját, amely március 13-16.-a között kerül megszervezésre Csíksomlyón együttműködve a Magyarországi Katolikus Alkoholistamentő Szolgálattal (KASZ).

(György Anna-Mária)