„Az identitás nem egy akadály, az identitás egy erő”

A Gyulafehérvári Caritas, valamint Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala kedd délelőtt, február 23-án tartott sajtótájékoztatót az induló “Mindenki mindenkiért – Integrált szolgáltatások a székelyudvarhelyi hátrányos helyzetű közösségek felzárkóztatásáért” című, Norvég- és EGT Alapból finanszírozott, projekt kapcsán.

A projekt célja, hogy szociális–, medikális– , szocio-edukációs és foglalkoztatási tevékenységek segítségével támogassa az alacsonyabb jövedelmű családok gyermekeit, hogy iskolában maradhassanak, a szakképesítés nélküli felnőtteket, hogy kompetenciaigazolást szerezhessenek és munkába állhassanak. Továbbá általános egészségügyi szűrést, valamint a Budvár Szociális Központban a várandós és kisgyermekes családok számára támogató programokat biztosítson, amely elsősorban a tudatos gyermekvállalást és a személyes higiéniára való odafigyelést népszerűsítse.

(Balról jobbra: Vetési Nándor, Pálfi Kinga, Vass Orsolya, Szász Emil, Ludescher László)

A sajtótájékoztatón elsőként Ludescher László a Gyulafehérvári Caritas ágazati igazgatója köszöntötte a résztvevőket, majd örömét fejezte ki, hogy ismét Székelyudvarhelyen tarthat sajtótájékoztatót, ugyanis a Caritas itt itthon van. A mostani projekt egy nagyon hosszú útnak egy újabb mérföldköve, már közel tíz éve működnek együtt a Polgármesteri Hivatallal és a mindenkori városvezetés részéről azt tapasztalta, hogy nagyon fontos a városnak a mélyszegénységben élők sorsa, és egy ilyen projekt egy nagyobb léptékű segítséget tud nyújtani számukra. Továbbá hozzátette, hogy jelen projekt egy nagyon fontos lehetőség a felzárkóztatás terén, viszont sajnos nem oldja meg a mélyszegénység problémáját. Humoros példával élve elmondta, hogy a felzárkóztatás témája kicsit olyan, mint a futball, mindenki ért hozza, mindenkinek megvan róla a véleménye, de kiemelte, hogy ez egy nagyon összetett és fontos szakmai munka, ezt a munkát tanulni kell, ebbe a munkába be kell vonni az érintetteket.

Pálfi Kinga Székelyudvarhely alpolgármestere elmondta, hogy számára ismerős a projektek, pályázatok világa, hiszen korábban számos alkalommal volt részese többnek is, viszont hozzátette, hogy az ilyen típusú szoros összefogás, amely most az intézmények, a közélet és a civil szervezetek között zajlik, még számára is új és élményszerű. „Székelyudvarhelynek fontos, a városvezetésnek fontos, hogy a hátrányos helyzetűeket felkarolja és óvja, általuk legyen kerek ez a közösség.” – tette hozza az alpolgármester. Pálfi Kinga szerint elsősorban azért nagyon fontos ez a projekt, mert akiket látunk boldogulni a világban, azokon keresztül tanuljuk meg, hogy hogyan lássuk önmagunkat. Amikor látunk egy jó példát, akkor egy kicsit magunkat is látjuk és ez a pályázat tulajdonképpen erről is szól. „Az identitás nem egy akadály, az identitás egy erő […] ha a különbségek helyett a hasonlóságokat keressük egymásban, akkor tulajdonképpen megtettük az első lépést az előítéletekkel szemben.” – zárta gondolataid az elöljáró, majd a Polgármesteri Hivatal támogatásáról biztosította a jelenlévőket.

Vetési Nándor a Gyulafehérvári Caritas régiós koordinátora arról az igényről mesélt, amely ennek a projektnek a megírását eredményezte. Elmondta, hogy ez az igény nem a projekt megírásakor jött létre, hanem a kilencvenes évek végéig nyúlik vissza. A Caritas közel 8 éve van jelen oktatási és felzárkóztatási téren a Budvár nappali foglalkoztató központ révén, ezáltal felismerték, hogy nagyon nagy igény van egy olyan szolgáltatás-csomagra, amely nem csak a Budvár utcai központban, hanem Székelyudvarhelyen is a korai nevelés és fejlesztés témájában hátrányos helyzetűekkel foglalkozik. Ezután megköszönte a jelenlévő Budvári központban dolgozó munkatársaknak az eddigi munkáját, Bodó Csilla központvezetőnek, valamint Miklós Ildikó és Szász Bernadett szociálpedagógusoknak.

Vass Orsolya a „Mindenki mindenkiért” projekt menedzsere a pályázat főbb mutatóit és sarokszámait ismertette. Elmondta, hogy ez a projekt közvetlenül 600, de közvetve akár több, mint ezer hátrányos helyzetű roma – és nem csak – személyt, rajtuk keresztül pedig számos családot fog érinteni. A 26 hónapos program januárban startolt és a futamidő alatt több megvalósítást és tevékenységet is vállal, ezek által szeretnék az életminőséget javítani. Kiemelte, hogy nem csupán a budvári közösségnek szól a projekt, de a város különböző területein élő marginalizált közösségek számára is fog szolgáltatást nyújtani a Caritas. Ezen kívül az egyik leglátványosabb beruházás természetesen a budvári központban fog megvalósulni, ami az épület belső felújításán túl új szolgáltatásokkal is fog bővülni, ilyen például a szociális mosóda, ami szintén nyitott lesz mindenki számára. A szolgáltatások is kibővülnek, egészen az újszülött kortól kezdve a munkakereső felnőttekig, akiknek kompetenciát igazoló képzést hoznak létre, a közösség minden korosztálya számára indítanak programokat. Ugyancsak a központban asszisztensi rendelőt fognak létrehozni, de több napos kiszállások során egészségügyi felméréseket is fognak végezni. Ezek által pedig új munkahelyeket is teremtenek. A gyerekek számára új játszóteret építenek és az iskolaelhagyási hajlandóságot pedig zsetonprogrammal kívánják megelőzni. Itt sorolta fel a projekt további partnerintézményeit: Tompa László Általános Iskola, Móra Ferenc Általános Iskola, Ficánka Napköziotthon, Kipikopi Napköziotthon, valamint a székelyudvarhelyi Városi Kórház. A huszonhat hónapos projektet végigkíséri egy az előítéletek leküzdését célzó kommunikációs kampány is, amely eseményeket, kisebb konferenciákat és folyamatos híradást foglal magába. A projekt teljes összköltsége 462 398 euró, amelynek önrészét Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala és a Gyulafehérvári Caritas vállalta fel, 416 158 euró pedig a Norvég Alap és EGT Alap által biztosított összeg.

Szász Emil a Budvár Roma Egyesület részéről háláját fejezte ki a Caritasnak és a városvezetésnek, majd megköszönte, hogy Székelyudvarhelyen első alkalommal a roma közösség ilyen módon, sajtótájékoztató keretében is meg lett szólítva. Kiemelten fontosnak tartotta, hogy már egészen kiskorban foglalkozzanak a gyerekekkel, hogy már az életük kezdetén megtanulják azokat az alapvető szociális kompetenciákat, amelyek a társadalomba való részvétel során elengedhetetlennek tartanak. Dicséretesnek tartotta továbbá az induló felnőtt kompetencia igazoló képzést, hiszen elmondása szerinte nagyon sok ismerőse van, akinek meg van a tudása és tapasztalata bizonyos szakterületeken, legfőképp az építkezésben, de mégsem jutnak megfelelő munkákhoz az ezt igazoló okmányok nélkül.

A tájékoztató jellegű eseménynek a Polgármesteri Hivatal Szent István terme adott otthon, ezután a Caritas munkatársai elkísértek a sajtó képviselőit a Budvár utcai központba, ahol szemléltették is az elhangzottakat és bemutatták a felújításra váró termeket.