Az idős ember nélkülözhetetlen gazdagság

Október 1-je a Caritas köreiben a szépkorúakról, az ő tiszteletükről, ünneplésükről és a feléjük irányuló odafigyelésről szól. Az Idősek világnapja alkalmával időseink iránt érzett hálánkat és szeretetünket eddig minden évben különleges ünnepségek (szentmisék, kulturális műsorok, kirándulások stb.) keretében is próbáltuk kifejezni, mely alkalmakon helyenként akár többszáz idős is részt vett.

Idén szerényebb módon, szűk körben, családias hangulatban tudjuk köszönteni szépkorú barátainkat, ez a tény viszont nem változtat évek óta hangsúlyozott törekvéseinken és üzeneteinken: felhívjuk a figyelmet a méltóságteljes időskorra, emellett kifejezzük tiszteletünket, elfogadásunkat, támogatásunkat és azt, hogy időseink számunkra a társadalom gyökerei, így létfontosságú tagjai, és mindannyiunknak nagy szükségünk van rájuk.

A szépkorúak társadalmunk törékeny kincsei, felejthetetlen értékhordozói, tartalék és emlékezet, akikre mindannyian fel kell tekintsünk, támogatnunk és tisztelnünk kell őket, hiszen tőlük kaptuk tudásunkat, nekik köszönhetjük hagyományainkat, szokásainkat, gyökereinket, kultúránkat, ők tanítottak meg minket imádkozni és a Jóistenbe vetett hitünket is nekik köszönhetjük. Legyünk mindig hálásak nekik október 1-én és az év minden egyes napján egyaránt!

Az ENSZ-közgyűlés 1991-ben nyilvánította október elsejét az idősek világnapjává. Az intézkedés célja az volt, hogy középpontba helyezzék a méltóságteljes öregkort, valamint az idősöket visszaintegrálják a gazdaságba. A példátlanul gyorsan öregedő világban az idősek sokat segíthetnek önkéntes munkával, tapasztalataik átadásával. A 60. életévben kezdődik az idősödés, az időskort pedig 75 éves kortól szokták számítani. Demográfiai adatok szerint a világ 7,7 milliárd lakosa közül több mint 600 millió hatvan év feletti személy él a világon, és az előrejelzések szerint 2050-re az öregek száma kétmilliárdra nő. A 2019. januári adatok szerint Romániában az ország 19,40 millió lakosából közel 3,60 millió a 65 év felettiek száma, ebből pedig 1,56 millió az időskorba lépett, 75 év felettiek száma. Egy év alatt 17,8%-ról 18,5%-ra nőtt a 65 év feletti lakósok száma.

Az Idősek világnapja alkalmával tehát októberben a Gyulafehérvári Caritas idősprogramjának munkatársai zárt, kiscsoportos alkalmakon szervezik meg az ünnepléseket, mely rendezvényeket a Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság és a Gedeon Richter Romania támogat. Köszönjük nekik!