Az idősek hálával fizetnek

Gyergyószentmiklóson Gyilkostó üdülőtelep felé haladva a sugárút mentén látunk egy táblát: Szent Erzsébet idősek háza. Az út jobb oldalán találjuk az idősek otthonát, kapuján belül egy kis Erzsébet-szobor irányít a bejárati ajtó felé. Ez a ház az idős, beteg embereknek ad otthont. Önkéntes lelkigondozóként járok rendszerese ide, gyakorlom a szeretetszolgálatot, ami számomra azt jelenti, hogy szeretettel lépek be, szívemben jósággal és az idős emberek mellett vagyok, hogy együtt tekintsünk vissza az elmúlt időre. Arra az időre, amit mások éltek meg, de én is, meghallgatva őket, tapasztalataikból meríthetek, hogy jobban értékeljem mindennapjaimat.

A Szent Erzsébet Idősek Otthona egyházi intézmény, fenntartója a Gyulafehérvári Caritas a római katolikus egyház szeretetszolgálata, a betegek, szegények és idősek fölkarolója. Az otthonban van egy templom, az Isten és az ember találkozási helye. Szent ez a hely, hiszen szívük imádatát, kéréseit, örömeit, bánatait, egyszóval egész életüket hozzák ide az otthon lakói és dolgozói felajánlva Istennek a szent oltárnál. Ezt a templomot az otthon lakói a mennyország előcsarnokának nevezik, ahol örömet, megnyugvást, lelki békét, elfogadást találnak a betegség és öregség nehézségeiben.

Hálát adunk minden égi és földi jőtevőnknek, akik az otthon folyamatos, zökkenőmentes működését biztosítják, a munkatársaknak, akik teljes odaadással ápolják azokat az időseket, akiknek a külvilág csupán a múlt, de a simogatás valamit bennük felidéz, és megjelenik a könny, talán a hála, talán az emlékezés jeleként.

Minden korban, de főleg az időseknek, az öröm, az ima erőt ad a mindennapokban. Lelkigondozásuk fontosságát a Szent Miklós plébánia szívén viseli, Zoltán atya rendszeresen látogatja az időseket, minden vasárnap szentmisét mutat be.

Isten áldása szálljon a közösségre, tartsa meg köztünk a békességet, az igyekezetet, a munkaszeretetet, a vallásos buzgóságot! Isten áldását kérem az önkéntesekre, akik buzgó szívvel látogatják az időseket. Ha a ti utatok is erre vezet, hívjátok telefonon az idősek otthonát, és térjetek be hozzánk látogatóként, önkéntesként, nagy szeretettel várunk, és az idős emberek hálásak lesznek minden velük töltött pillanatért.

Tamási Áron híres mondása, hogy azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Mi azt mondjuk, ha már a földön vagyunk, legyen olyan otthonunk, ahol boldogok vagyunk. A boldogság ott talál otthonra, ahol az emberek szeretik egymást, beszélgetnek egymással, segítik egymást, jók egymáshoz, ahol az emberek úgy tesznek, mint Szent Erzsébet: a kenyeret elosztják egymással. Ahol az emberek Isten közelségét érzik, ott a lelkük békére talál.

Scheubeck Szeréna, a Szent Erzsébet Idősek Otthonának mindennapi önkéntese